Previous slide
Next slide

     ที่ V Precision เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขไปกับสิ่งคุณกำลังเผชิญอยู่ด้วยการระบุสาเหตุเฉพาะของโรค และการรักษาโรคที่คุณกำลังประสบปัญหาโดยใช้การรักษารูปแบบใหม่ที่รวมเอาเครื่องมือและเทคโนโลยีการวินิจฉัยที่ทันสมัยซึ่งสามารถระบุความไม่สมดุลในร่างกายของคุณได้พร้อมทั้งบอกสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคและอาการเจ็บป่วยที่คุณกำลังเผชิญ

     เพราะโรคไม่ใช่ศูนย์กลางแต่ผู้ที่เผชิญปัญหาอยู่ต่างหากที่เป็นศูนย์กลาง V Precisionการแพทย์เฉพาะบุคคลเราดูแลเฉพาะคุณ

Our Philosophy

DIGGING DEEPER

เราจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีที่สุดโดยระบุสาเหตุเฉพาะบุคคลและสาเหตุของอาการเจ็บป่วย ซึ่งแตกต่างจากการหาสาเหตุการเจ็บป่วยแบบทั่วไป เราใช้แนวทางการรักษาโดยการใช้ FUNCTIONAL MEDICINE เราเลือกที่จะรักษาทั้งระบบของอาการเจ็บป่วยที่คุณกำลังเผชิญอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการรักษาอย่างสูงสุด

SERVICE USER CENTERED

เราเน้นการดูแลผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง โดยการฟังคุณและเรียนรู้เรื่องราวของคุณ ประกอบกับวิชาชีพของแพทย์ที่ได้ศึกษามาเฉพาะทาง เพื่อนำคุณเข้าสู่กระบวนการค้นพบและปรับการรักษาที่ตอบสนองความต้องการของร่างกายในแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน V PRECISION เรามุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลเฉพาะบุคคลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้มาใช้บริการของเราทุกคน

INNOVATIVE TESTING

เราผสมผสานการรักษาตามแนวทางการปฏิบัติทางการแพทย์แบบดั้งเดิมของตะวันตกเข้ากับการทดสอบ FUNCTIONAL MEDICINE การทำงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในห้อง LAB ที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อจะได้รับการรักษาอาการเจ็บป่วยของแต่ละคนได้ตรงจุดและรักษาที่รากของปัญหา

COLLABORATIVE CARE

การที่คุณเลือกให้เราเข้ามาดูแลด้านสุขภาพหรือการรักษาเฉพาะบุคคล เปรียบเสมือนคุณได้เข้ามาเป็นคนในครอบครัวของเรา ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ พยาบาลและนักโภชนาการของเราพร้อมดูแลสุขภาพร่างกายของคุณไปร่วมกับคุณ เพื่อให้คุณมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในทุกๆวัน

START YOUR HEALTH JOURNEY

มาร่วมกันดูแลสุขภาพของคุณมีให้มีความสมบูรณ์สูงสุด
เท่าที่ศักยภาพของร่างกายจะไปถึงได้ เพื่อคนที่รักและตัวของคุณเอง

Doctor

Program

Articles

Contact Us

Tel

096-964-6465

Email

info@vprecision.co.th

Address

V Precision (วี พรีซิชั่น) ชั้น 9 อาคาร Vi Plaza รพ.วิภาวดี 1008/8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900