คุณมีอาการนอนไม่หลับ อยู่หรือเปล่า?

คุณมีอาการนอนไม่หลับ อยู่หรือเปล่า?

อาการนอนไม่หลับเป็นปัญหาระดับชาติที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ และยังส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก การนอนหลับที่ดีส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยรวมของเราด้วย แต่สำหรับบางคนการพักผ่อนให้เพียงพออาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากปัญหานอนไม่หลับ การรู้จักอาการนอนไม่หลับและหาสาเหตุการนอนไม่หลับที่ตรงจุดสามารถช่วยจัดการกับปัญหานี้ได้

อาการนอนไม่หลับ

  • ใช้เวลานานก่อนจะนอนหลับ
  • ตื่นขึ้นมาระหว่างคืนนอนหลับบ่อยครั้ง
  • มีความเครียดหรือวิตกกังวลก่อนเข้านอน
  • รู้สึกไม่สดชื่นเมื่อตื่นนอน
  • ตื่นขึ้นมาก่อนเวลา และไม่สามารถนอนต่อได้
  • รู้สึกว่าการนอนมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน

สาเหตุการนอนไม่หลับอาจเกิดจากหลายปัจจัยได้แก่

  • ความเครียดและวิตกกังวล

เป็นสาเหตุหลักที่พบได้บ่อยที่สุดในอาการนอนไม่หลับ มีปัญหามาจากความเครียดในชีวิตประจำวัน ความกังวลเกี่ยวกับงาน อาจทำให้ยากที่จะหลับได้

  • การเปลี่ยนแปลงสมดุลฮอร์โมน

ฮอร์โมนคอร์ติซอล และเมลาโทนิน มีบทบาทสำคัญในการควบคุมวงจรการนอนหลับ ความไม่สมดุลของฮอร์โมนเหล่านี้อาจนำไปสู่ปัญหาการนอนไม่หลับได้

  • สภาพแวดล้อม

ห้อนนอนมีแสงสว่างมากเกินไป อาจมีเสียงดังรบกวน อากาศในห้องนอนร้อนหรือเย็นมากเกินไป

  • เปลี่ยนแปลงเวลาในการนอนหลับ

มีกิจกรรมทำเกินเวลานอน เช่น ดูโทรทัศน์ เล่นเกมส์ เที่ยวกลางคืน เป็นต้น ทำงานเปลี่ยนกะเวลา มีการเดินทางข้ามเขตเวลา ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันหรือเรียกว่า Jet lag

รู้สาเหตุการนอนไม่หลับได้ด้วยการตรวจ Sleep Profile

การตรวจ “Sleep Profile” เป็นวิธีการที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจและจัดการกับปัญหาการนอนไม่หลับของคุณได้โดยตรง โดยการตรวจนี้จะวิเคราะห์น้ำลายเพื่อดูระดับของสารสื่อประสาทในสมองที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ เช่น เมลาโทนิน และคอร์ติซอล การตรวจนี้ช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบการนอนหลับและความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทที่อาจเป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับ

Relate Article