ตรวจเลือด คัดกรองมะเร็งได้

ตรวจเลือด คัดกรองมะเร็งได้

โรคมะเร็ง เป็นโรคอันตรายที่ไร้สัญญาณเตือน โดยเฉพาะในผู้ที่ไม่สังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเอง หรือไม่ตรวจสุขภาพเป็นประจำ มักจะพบโรคมะเร็งในระยะที่รุนแรงแล้ว ซึ่งทำการรักษาได้ยาก และอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้มากกว่าระยะเริ่มต้น แต่ในปัจจุบันรูปแบบการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งมีความหลากหลาย และสามารถทำได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ตรวจเลือด

ตรวจมะเร็งด้วยเลือดได้อย่างไร?

  • Tumor Marker หรือ สารบ่งชี้มะเร็ง เป็นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งด้วยสารชีวโมเลกุลที่ถูกสร้างจากเซลล์มะเร็ง หรือร่างกายของเราเพื่อตอบสนองมะเร็ง ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยเลือด หรือปัสสาวะเป็นหลัก แต่การตรวจรูปแบบนี้มีความไวในการตรวจพบมะเร็งต่ำ เนื่องจากค้นพบได้เมื่อมะเร็งมีขนาด 50 มิลลิเมตรขึ้นไป และไม่ได้มีความจำเพาะต่อโรคมะเร็งเท่านั้น
  • CTC Test หรือ Circulating Tumor Cell Test เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยเซลล์มะเร็งที่ปะปนอยู่ในกระแสเลือด ซึ่งใช้วิธีการทดสอบด้วยการเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยในปริมาณเล็กน้อย ด้วยวิธีนี้สามารถตรวจพบมะเร็งได้ไวตั้งแต่เซลล์มะเร็งมีขนาด 5 มิลลิเมตร อีกทั้งยังมีความแม่นยำสูง และระบุมะเร็งได้กว่า 10 ชนิด เหมาะแก่การตรวจหาโรคมะเร็งในระยะต้น ติดตามการลุกลามของโรค และการตอบสนองต่อการรักษา รวมถึงค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดซ้ำได้

การตรวจมะเร็งด้วย Tumor Maker และ CTC Test เป็นตัวอย่างวิธีที่ใช้ตัวอย่างเลือดในการตรวจคัดกรอง ซึ่งข้อดีสำคัญคือมีความสะดวก ไม่รุกล้ำร่างกายผู้ป่วย และไม่ส่งผลข้างเคียงร้ายแรง แต่จะมีข้อเสียเฉพาะที่แตกต่างกันไป โดย CTC Test จะเป็นรูปแบบการตรวจที่พบเซลล์มะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ส่งผลดีอย่างมากในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสการหายขาดจากโรคได้มากขึ้น รวมถึงป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้ง

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรง และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้หากไม่รักษาอย่างเท่าทัน ดังนั้นควรให้ความสำคัญต่อการคัดกรองที่สามารถตรวจพบได้ไว ปลอดภัย และแม่นยำ โดยที่ V Precision Clinic พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพรวมถึงการตรวจโรคมะเร็งด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับปัญหาของผู้เข้ารับบริการแต่ละท่านเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคอย่างยั่งยืน

Reference

ณัฐดนัย เนียมทอง. (9 สิงหาคม 2561). สารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers). คลังความรู้ SciMath.

https://www.scimath.org/article-biology/item/7939-tumor-markers

Relate Article