ทำไม ? ถึงควรตรวจอายุทางชีวภาพ Epigenetic

ทำไม ? ถึงควรตรวจอายุทางชีวภาพ Epigenetic

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยี และการวิจัยทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หนทางการรักษาสุขภาพมีให้เลือกอย่างหลากหลาย โดย “การตรวจอายุทางชีวภาพ Epigenetic” เป็นหนึ่งในวิธีการตรวจสุขภาพในระดับลึก มุ่งเน้นการตรวจสอบว่าเซลล์ภายในร่างกายควบคุมการทำงานของยีนอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากวิถีการใช้ชีวิต พฤติกรรมการกิน และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้ผู้เข้ารับการตรวจเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของตนเองมากขึ้น และสามารถปรับพฤติกรรมต่าง ๆ ให้มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจากภายในได้

ความสำคัญของการตรวจอายุทางชีวภาพ Epigenetic

  1. ทำความเข้าใจสภาพร่างกายของตนเองในระดับลึก ด้วยผลการตรวจที่ครอบคลุม ได้แก่ อายุทางชีวภาพ, Pace of Aging, อายุภูมิคุ้มกัน, ความยาวเทโลเมียร์, อัตราการหมุนเวียนของเซลล์, การตอบสนองต่อการขาดแคลอรี่ และความเสี่ยงโรคเบาหวานประเภทที่ 2
  2. ทราบ “อายุทางชีวภาพ” หรืออายุที่แท้จริงของร่างกายเราว่ามีมาก หรือน้อยกว่าอายุตามปีเกิด ซึ่งบ่งบอกได้ว่าวิถีชีวิตของเราดีพอหรือไม่ ? ควรปรับปรุงวิธีการใช้ชีวิต หรือทำพฤติกรรมอย่างไรให้อายุของร่างกายน้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มาพร้อมความแก่ชรา และชะลอวัยได้อย่างยาวนาน
  3. ระบุความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยผลความยาวของเทโลเมียร์ (Telomere) จากการตรวจอายุทางชีวภาพ Epigenetic สามารถทำให้ทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงโรคมะเร็งด้วย
  4. ปรับปรุงวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม ผลลัพธ์จากการตรวจอายุทางชีวภาพ Epigenetic สามารถนำมาปรับใช้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม รวมถึงป้องกันโรคที่มีความเสี่ยงสูง และลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การตรวจอายุทางชีวภาพ Epigenetic เป็นการวิเคราะห์ร่างกายแบบเชิงลึก ทำให้เราเข้าใจร่างกายของตนเอง และสามารถหาวิธีการรักษาสุขภาพที่เหมาะสมได้มากที่สุด เนื่องจากมลภาวะ และโรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราในระยะยาว การรักษาสุขภาพด้วยรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ

ที่ V Precision Clinic มุ่งเน้นการรักษาเฉพาะบุคคลด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์รูปแบบใหม่ โดยทีมแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาโดยละเอียด และให้บริการตรวจสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงการตรวจอายุชีวภาพ Epigenetic ที่จะช่วยให้สุขภาพของผู้เข้ารับบริการพัฒนาขึ้นในทางที่ดี และแข็งแรงขึ้นอย่างยั่งยืน

Reference

Welala. (n.d.). MyTruHealth – Epigenetics Solution.

https://welala.co/en/product/mytruhealth-epigenetics-solution/