ปอดอักเสบเรื้อรังอันตรายกว่าที่คิด

ปอดอักเสบเรื้อรังอันตรายกว่าที่คิด

โรคปอดอุดกันเรื้อรังเป็นกลุ่มของโรคปอดอักเสบเรื้อรังที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของประชาการทั่วโลก ลักษณะสำคัญของโรคปอดอุดกันเรื้อรัง คือ หลอดลม เนื้อปอด และหลอดเลือดปอดเกิดการอักเสบเสียหายเนื่องจากได้รับแก๊ส หรือสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นเวลานานส่งผลให้หลอดลมค่อยๆ ตีบแคบลง หรือถูกอุดกันโดยไม่อาจฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้อีก  อาชีพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้แก่ อาชีพเหมืองถ่านหิน โรงงานทอฝ้าย โรงงานทำซิลิกา (ซึ่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากซิลิการ้อยละ 5 และร้อยละ 59 เสียชีวิตจากซิลิการ่วมกับการสูบบุหรี่ อีกร้อยละ 34 เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียว) และโรงสีข้าว

โรคหลอดลมอักเสบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (Acute Bronchitis)

มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัส จะไปก่อกวนระบบการทำงานของร่างกาย ทำให้เกิดอาการอักเสบ อาการบวมของเยื่อ เมือก ที่บุทางเดินหายใจ โดยปกติแล้วอาการหลอดลมอักเสบเฉียบพลันจะหายไปเอง และมีอาการไม่เกิน 3 สัปดาห์ 

2. โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic Bronchitis)

สาเหตุไม่ได้มาจากการติดเชื้อ แต่เกิดจากระบบทางเดินหายใจได้รับสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างเรื้อรัง อาจเกิดจากโรคภูมิแพ้ โรคหืด (Asthma) หรือเกิดจากการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะมีอาการเกิน 3 สัปดาห์ 

การรักษา

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถชะลอการดำเนินโรค บรรเทาอาการของโรค ป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนรวมถึงอาการกำเริบเฉียบพลันได้ โดยวิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นได้มีดังนี้

  • เลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่เป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอันดับแรกของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การเลิกบุหรี่จะช่วยไม่ให้อาการของผู้ป่วยแย่ลงและทำให้หายใจได้ดีขึ้น
  • หลีกเลี่ยงมลพิษในอากาศ และการอยู่ในสถานที่ที่มีละอองสารเคมี หากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี
  • การรักษาด้วยยา เป็นการรักษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอาการ ลดการกำเริบ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย ซึ่งการเลือกใช้ยาจะเป็นไปตามอาการและระดับความรุนแรงของโรค สำหรับกลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  • การรักษาอื่นๆ เช่นการบำบัดด้วยออกซิเจน ฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยกายภาพบำบัด การดูแลภาวะโภชนาการ และการดูแลสภาพอารมณ์ และจิตใจของผู้ป่วย

ดังนั้น เราควรสำรวจร่างกายของตัวเราเองอย่างเป็นประจำ ไม่ควรนิ่งนอนใจ อาจต้องลองตรวจสุขภาพ เพื่อหาต้นเหตุของอาการและโรค ตัวช่วยที่สำคัญคือการหายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์ การรักษาด้วย Hyperbaric oxygen therapy จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ได้รับออกซิเจนที่บริสุทธิ์เข้าร่างกาย ร่วมกับการรักษาโรคไปด้วย หากมีความกังวล หรือสงสัยในปัญหาสุขภาพสามามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ V Precision Clinic สนับสนุนให้มีการเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ หรือการตรวจสุขภาพถือเป็นการประเมินร่างกายตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะมีโรคร้ายตามมา การป้องกัน หรือการหาตัวช่วยเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงย่อมทำให้คุณห่างไกลจากโรคร้าย ที่ V Precision Clinic เรามีทีมแพทย์คอยแนะนำ ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมงาน ที่มีความรู้ความชํานาญ เพื่อดูแลสุขภาพของคุณเฉพาะบุคคล เข้ามาปรึกษาที่ V Precision Clinic ได้เลยค่ะ