ปัสสาวะไม่ออกเพราะต่อมลูกหมากโต

ปัสสาวะไม่ออกเพราะต่อมลูกหมากโต

ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia หรือ BPH) เป็นภาวะที่ต่อมลูกหมากขยายตัวผิดปกติและกดทับท่อปัสสาวะ ทำให้เกิดปัญหาในการปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน หรือปัสสาวะไม่หมด ต่อมลูกหมากโตเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ชายวัยกลางคนและผู้สูงอายุ

สาเหตุของต่อมลูกหมากโต

 • ฮอร์โมนเพศชาย: ฮอร์โมนเพศชายหรือแอนโดรเจนมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของต่อมลูกหมาก เมื่ออายุมากขึ้น ระดับฮอร์โมนเพศชายเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ต่อมลูกหมากขยายตัว
 • ฮอร์โมนเอสโตรเจน: การมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับฮอร์โมนเพศชายอาจมีผลต่อการขยายตัวของต่อมลูกหมาก
 • ปัจจัยทางพันธุกรรม: หากมีประวัติครอบครัวที่มีการต่อมลูกหมากโต โอกาสที่จะเกิดภาวะนี้ก็จะสูงขึ้น

ใครเสี่ยงที่จะเป็นต่อมลูกหมากโต?

 • อายุที่เพิ่มขึ้น: ผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโต
 • ประวัติครอบครัว: หากมีประวัติครอบครัวที่มีการต่อมลูกหมากโต โอกาสที่จะเกิดภาวะนี้ก็จะสูงขึ้น
 • สุขภาพและสภาพร่างกาย: โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอ้วนสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโต
 • การใช้ชีวิต: การขาดการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และการสูบบุหรี่ สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดต่อมลูกหมากโต

อาการของต่อมลูกหมากโต

 • ปัสสาวะบ่อย: ความรู้สึกต้องการปัสสาวะบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
 • ปัสสาวะลำบาก: ต้องใช้แรงในการปัสสาวะ ปัสสาวะไม่ไหลคล่อง
 • ปัสสาวะไม่หมด: รู้สึกว่าปัสสาวะไม่หมด ทำให้ต้องกลับไปปัสสาวะอีกครั้งในเวลาอันสั้น
 • ปัสสาวะกระปริบกระปรอย: การปัสสาวะไม่เป็นสาย และหยุดหย่อนหลายครั้ง
 • ปัสสาวะขุ่นหรือมีกลิ่นผิดปกติ: บางครั้งอาจพบว่าปัสสาวะมีสีขุ่นหรือมีกลิ่นที่ผิดปกติ

วิธีการแก้ปัญหาต่อมลูกหมากโตด้วยโปรแกรม Fit me

โปรแกรม Fit me เก้าอี้เพื่อการฟื้นฟู ใช้พลังงานแม่เหล็กเข้าถึงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ทำให้เกิดการหดตัวที่มีความเข้มสูงและต่อเนื่อง การหดตัวเหล่านี้ช่วยในการฟื้นฟูการควบคุมของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงขึ้นและสามารถควบคุมการปัสสาวะได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดแรงกดดันจากต่อมลูกหมากที่ขยายตัว ช่วยบรรเทาอาการกลั้นปัสสาวะลำบากและการขยายตัวของต่อมลูกหมาก

การกลั้นปัสสาวะลำบากและต่อมลูกหมากโตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ชายวัยกลางคนและผู้สูงอายุ การรักษาด้วยโปรแกรม Fit me เก้าอี้เพื่อการฟื้นฟู เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี HIFEM ในการฟื้นฟูและเสริมสร้างกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถควบคุมการปัสสาวะได้ดีขึ้นและลดแรงกดดันจากต่อมลูกหมากที่ขยายตัว นอกจากนี้ยังสามารถกลับไปทำกิจกรรมปกติได้ทันทีหลังการรักษา ทำให้โปรแกรม Fit me เก้าอี้เพื่อการฟื้นฟู เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาการกลั้นปัสสาวะลำบากและต่อมลูกหมากโตอย่างมีประสิทธิภาพ