ผู้ป่วยเบาหวาน เสี่ยงโรคหัวใจหรือไม่?

ผู้ป่วยเบาหวาน เสี่ยงโรคหัวใจหรือไม่?

โรคเบาหวาน (Diabetes) โดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่ 2 นอกจากจะสร้างความลำบาก และลดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแล้ว ยังสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรงจนถึงชีวิตได้ โดยโรคแทรกซ้อนที่สำคัญคือ “โรคหัวใจ และหลอดเลือด (cardiovascular disease)” ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน

ทำไมเป็นเบาหวานถึงเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือด?

  • หลอดเลือดถูกทำลาย โดยเมื่อเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะเกิดภาวะดื้ออินซูลิน และการเผาผลาญกลูโคสบกพร่อง ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลอดเลือดเสี่ยงต่อการถูกทำลาย
  • หัวใจขาดออกซิเจน และสารอาหาร จากการเผาผลาญน้ำตาลอย่างผิดปกติ ส่งผลให้น้ำตาลส่วนเกินเกาะติดอยู่กับเซลล์เม็ดเลือดแดง และปิดกั้นการส่งเลือดเข้าออกหัวใจ
  • คราบพลัค (Plaque) เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะหัวใจวาย ซึ่งเกิดจากคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ทำให้ไขมันส่วนเกินเกาะตัวอยู่กับผนังหลอดเลือด นำไปสู่ภาวะหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis)
  • ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เกิดจากการที่มีภาวะหลอดเลือดแข็งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัว และไม่ยืดหยุ่น

เมื่อหลอดเลือดเกิดการตีบตัน นอกจากทำให้เกิดโรคหัวใจแล้ว อาจส่งผลกระทบให้เกิดโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral vascular disease, PVD) และนำไปสู่การตัดแขน หรือขาได้

หากพบว่าตนเองป่วยโรคเบาหวาน ควรดูแลสุขภาพตนเองให้เคร่งครัดขึ้น โดยการระวังเรื่องระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และคอเลสเตอรอล โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง พฤติกรรมเหล่านี้จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้

ที่ V Precision Clinic มีนวัตกรรมการรักษาเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายของผู้เข้ารับบริการ และป้องกันโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด โดยการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของผู้เข้ารับบริการอย่างละเอียด

Reference