ภาวะอุ้งเชิงกรานอ่อนแรงคืออะไร

ภาวะอุ้งเชิงกรานอ่อนแรงคืออะไร

ภาวะอุ้งเชิงกรานอ่อนแรง (Pelvic Floor Dysfunction) เป็นภาวะที่กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อในบริเวณอุ้งเชิงกรานไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพหลายประการ เช่น การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ การกลั้นอุจจาระไม่อยู่ อาการปวดในบริเวณอุ้งเชิงกราน และปัญหาทางเพศ ภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงที่ผ่านการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

สาเหตุของภาวะอุ้งเชิงกรานอ่อนแรง

 • การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร: การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรทำให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อในบริเวณอุ้งเชิงกรานได้รับความเสียหายและสูญเสียความแข็งแรง
 • การมีอายุเพิ่มขึ้น: การมีอายุเพิ่มขึ้นทำให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ สูญเสียความยืดหยุ่นและความแข็งแรง
 • การผ่าตัดในบริเวณอุ้งเชิงกราน: การผ่าตัดในบริเวณอุ้งเชิงกราน เช่น การผ่าตัดมดลูก สามารถทำให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเสียหาย
 • ภาวะอ้วนหรือมีน้ำหนักเกิน: น้ำหนักที่มากเกินไปทำให้เพิ่มแรงกดดันในบริเวณอุ้งเชิงกราน
 • การยกของหนักเป็นประจำ: การยกของหนักโดยไม่ใช้เทคนิคที่ถูกต้องสามารถทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานได้รับความเสียหาย

ใครเสี่ยงที่จะเป็นภาวะอุ้งเชิงกรานอ่อนแรง?

 • ผู้หญิงที่ผ่านการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร: การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอ
 • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน: การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงวัยหมดประจำเดือนสามารถทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานสูญเสียความแข็งแรง
 • ผู้ที่มีอายุเพิ่มขึ้น: การมีอายุเพิ่มขึ้นทำให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนแอ
 • ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน: น้ำหนักที่มากเกินไปเพิ่มแรงกดดันในบริเวณอุ้งเชิงกราน
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัว: หากมีประวัติครอบครัวที่มีภาวะอุ้งเชิงกรานอ่อนแรง โอกาสที่จะเกิดภาวะนี้ก็จะสูงขึ้น

อาการของภาวะอุ้งเชิงกรานอ่อนแรง

 • การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่: ปัสสาวะหลุดรั่วเมื่อไอ จาม หรือยกของหนัก
 • การกลั้นอุจจาระไม่อยู่: อุจจาระหลุดรั่วโดยไม่ตั้งใจ
 • อาการปวดในบริเวณอุ้งเชิงกราน: อาจมีอาการปวดหรือความไม่สบายในบริเวณอุ้งเชิงกราน
 • ปัญหาทางเพศ: การมีความรู้สึกทางเพศลดลงหรือเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
 • การยื่นของอวัยวะภายใน: ในบางกรณี อวัยวะภายใน เช่น กระเพาะปัสสาวะหรือมดลูก อาจยื่นออกมาจากช่องคลอด

แก้ปัญหาภาวะอุ้งเชิงกรานอ่อนแรง
ด้วยโปรแกรม Fit me

โปรแกรม Fit me เก้าอี้เพื่อการฟื้นฟู ใช้พลังงานแม่เหล็กเข้าถึงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ทำให้เกิดการหดตัวที่มีความเข้มสูงและต่อเนื่อง การหดตัวเหล่านี้ช่วยในการฟื้นฟูการควบคุมของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงขึ้นและสามารถควบคุมการทำงานของอวัยวะในบริเวณนั้นได้ดีขึ้น

ภาวะอุ้งเชิงกรานอ่อนแรงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นอย่างมาก การรักษาด้วยโปรแกรม Fit me เก้าอี้เพื่อการฟื้นฟู เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี HIFEM ในการฟื้นฟูและเสริมสร้างกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถควบคุมการทำงานของอวัยวะในบริเวณอุ้งเชิงกรานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถกลับไปทำกิจกรรมปกติได้ทันทีหลังการรักษา