มะเร็งตับ

มะเร็งตับ

มะเร็งตับ เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในเนื้อตับ โดนมะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโรคมะเร็งที่เกิดในผู้ชายไทย โดยมักพบในคนอายุ 30-70 ปี และพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-3 เท่า เนื่องจากเพศชายมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง แต่ก็สามารถพบในผู้หญิงได้เช่นกัน

โดยโรคมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่แสดงอาการมะเร็งตับยังเป็นโรคร้ายที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง เพราะ ผู้ป่วยส่วนมากกว่าจะเจออาการผิดปกติโรคก็ลุกลามไปมากแล้ว มะเร็งตับสามารถเกิดขึ้นได้ 2 ประเภท คือ

 1. มะเร็งตับที่เกิดขึ้นที่ตับโดยตรง เช่น ไวรัสตับอักเสบบี พยาธิใบไม้ในตับ เป็นต้น
 2. ลุกลามมาจากมะเร็งในอวัยวะอื่นมายังตับ ซึ่งอาจมีต้นตอมาจาก กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับอ่อน

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งตับ

 • ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีในร่างกาย
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคตับแข็ง
 • ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 • ผู้ที่สูบบุหรี่จัด
 • ผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย เกิดภาวะไขมันพอกตับ

อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ

ผู้ป่วยมะเร็งตับในระยะแรกจะยังไม่แสดงอาการออกมา จึงทำให้สังเกตอาการได้ยาก มักจะแสดงอาการเมื่อเป็นมากขึ้น อาจทำให้มีอาการต่างๆ ดังนี้

 • อ่อนเพลีย
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ตัวเหลืองและตาเหลือง
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ปวดท้อง โดยเฉพาะบริเวณข้างขวาส่วนบน

        ถ้าผู้ป่วย โรคมะเร็งมีอาการต่างๆ ข้างต้นแล้วมาพบแพทย์ มักจะพบเนื้องอกขนาดใหญ่หรืออยู่ในระยะมะเร็งลุกลามแล้ว ดังนั้นการป้องกันควรตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งตับอย่างสม่ำเสมอ จะได้เริ่มต้นรักษาได้ทันทีเมื่อพบความผิกปกติ เพราะเราไม่รู้ว่าโรคร้ายต่างๆ จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ สำหรับใครที่รู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งตับ ควรตรวจเป็นประจำ และลดความเสี่ยงโดยไม่สูบหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ