รักษาตรงจุดด้วยการตรวจเลือด

รักษาตรงจุดด้วยการตรวจเลือด

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเป็นการตรวจประเมินสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น เพื่อให้คุณได้รู้สถานการณ์ หรืออัพเดตข้อมูลสุขภาพของคุณ เพื่อให้ทันต่อความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณในแบบที่จะสามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า เพื่อจะได้สามารถวางแผนการป้องกัน และปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสุขภาพในแต่ละบุคคล หรือหากตรวจพบโรคจากการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดก็จะสามารถทำการติดตาม และรักษาต่อไปได้อย่างทันท่วงที

การตรวจเลือด

เป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญเพื่อบ่งชี้การทำงานของอวัยะต่าง ๆ ภายในร่างกาย หรือเป็นการตรวจวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงของสุขภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรค หรือสภาวะบางอย่างที่ผิดปกติของร่างกายได้

1. บ่งชี้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย
2. เป็นการแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ หาปัญหาปัจจัยเสี่ยงของสุขภาพของแต่ละบุคคล

ตรวจหาค่าการอักเสบในร่างกาย

การตรวจหาระดับ (CRP) จึงเป็นการตรวจหาว่ามีการอักเสบใน ร่างกายหรือไม่ การตรวจนี้บอกว่ามีการอักเสบของร่างกาย การตรวจสุขภาพที่ดี ควรเป็นการตรวจที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหา และความเสี่ยงในด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล ไม่ใช่แค่การตรวจหาความเสี่ยงของโรคร้ายแรงอย่างเดียวเท่านั้น นอกจากการตรวจแล้ว V Precision มีการแนะนำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงความเสี่ยง และแนวทางในการปฎิบัติตัวเพื่อการมีสุขภาพดี และการปรับเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตให้อยู่แบบไม่ประมาทด้วย

การตรวจ CRP จะเป็นการตรวจเพื่อประเมิน ความเสี่ยงการอักเสบในร่างกาย หากเซลล์เกิดอักเสบ ระดับ CRP ก็จะสูง และนำไปสู่โรคร้ายต่างๆ ได้ เช่น มะเร็ง การเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง เป็นต้น อย่าปล่อยให้เกิดความสงสัย มาตรวจได้ก่อนเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นได้

C-Reactive Protein (CRP) เป็นโปรตีนในเลือดที่ใช่วัดระดับการอักเสบ บางครั้งถูกเรียกว่าเป็น acute phase protein (โปรตีนที่ตอบสนองเฉียบพลัน) เนื่องจากระดับจะสูงขึ้นเมื่อมีการอักเสบ หรือการบาดเจ็บ เราใช้ค่า CRP นี้มาประเมินการอักเสบเรื้อรัง และยังใช้ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (CV risk) เมื่อระดับสูงขึ้นแต่ไม่ได้สูงมาก

การตรวจสุขภาพที่ดี ควรเป็นการตรวจที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหา และความเสี่ยงในด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล ไม่ใช่แค่การตรวจหาความเสี่ยงของโรคร้ายแรงอย่างเดียวเท่านั้น นอกจากการตรวจแล้ว ควรจะมีการแนะนำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงความเสี่ยง และแนวทางในการปฎิบัติตัวเพื่อการมีสุขภาพดี และการปรับเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตให้อยู่แบบไม่ประมาท การตรวจ CRP จึงเป็นการตรวจหาว่ามีการอักเสบใน ร่างกายหรือไม่ การตรวจนี้บอกว่ามีการอักเสบของร่างกาย

หากตรวจแล้วพบว่ามีค่า hs-CRP สูง อยากจะลด hs-CRP ทำอย่างไรได้บ้าง

  • ปรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวัน ออกกำลังกาย ลดการดื่มแอลกอฮอล์ ลดการสูบบุหรี่ ควบคุมความดันโลหิต
  • การรับประทานอาหาร และสารอาหารที่ควรทาน ขมิ้นชัน ขิง ชาเขียว โพรไบโอติกส์ แอล-คาร์เนทีน แมกนีเซี่ยม โอเมกา 3 วิตามิน C D E สังกะสี

CRP คือเช็คการอักเสบ ที่เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อ เพราะฉะนั้น หากคุณกำลังสนใจหรือมีความจำเป็นในการตรวจรายการไม่ว่าจะเป็น CRP หรือ hs-CRP ควรเลือกการตรวจให้ถูกต้อง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ ที่ V Precision Clinic เรามีบริการที่จะให้คุณได้ตรวจประเมินความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเลือด ร่วมกับการตรวจมวลรวมของร่างกาย จะทำให้คุณได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายของคุณ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาต่อไป V Precision Clinic เรามีทีมแพทย์คอยแนะนำ ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมงาน ที่มีความรู้ความชํานาญ เพื่อดูแลสุขภาพของคุณเฉพาะบุคคล เข้ามาปรึกษาที่ V Precision Clinic

Relate Article