รู้จักภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด Innate Immune System

รู้จักภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด Innate Immune System

ภูมิคุ้มกันร่างกาย Innate Immune System
ระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองตามธรรมชาติ เป็นด่านแรกในการต่อสู้ และป้องกันเชื้อโรค ทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายโดยตรง ได้แก่ ผิวหนัง และเยื่อบุต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการป้องกัน และกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย โดยเฉพาะเชื้อโรค ด้วยการแสดงปฏิกิริยาต่างๆ เช่น การผลิตไขมันที่ผิวหนัง น้ำมูก น้ำลาย น้ำตา หรือการไอ และจาม เพื่อขับเชื้อโรคออกจากเยื่อบุ อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเจริญเติบโต หรือการเพิ่มจำนวนของเชื้อโรค ที่อาจทำให้ร่างกายไม่สบายได้

ด้านการตอบสนองต่อเซลล์ที่มีความผิดปกติของร่างกาย จะอาศัยเซลล์ชนิดเอ็นเคทำหน้าที่กำจัด และรักษาสมดุลของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการบุกรุกของเชื้อจุลินทรีย์ หรือแอนติเจนที่เกิดขึ้นจากสารออกฤทธิ์ของเซลล์ ซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันจากกระแสเลือด และสารคัดหลั่ง เช่น ไลโซไซม์ที่มีอยู่ในสารคัดหลั่งจากส่วนต่าง ๆ การทำงานของโปรตีนในระบบคอมพลีเมนต์ แต่การทำงานของระบบนี้จะก่อให้เกิดการอักเสบ มีอาการปวด บวมแดง และร้อน ซึ่งปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกัน

ดังนั้น ความสมบูรณ์ของร่างกายของแต่ละบุคคล ตลอดจนเชื้อชาติ เพศ และอายุ จึงมีผลต่อระดับของภูมิคุ้มกันโรคตามธรรมชาติระบบนี้

“สุขภาพไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุน”
อย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาแก้เพราะที่ V Precision เราสามารถรู้ปัญหาก่อนได้ค่ะ
.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร. 096-964 6465
ช่องทาง Line: @vprecision
หรือคลิก https://lin.ee/VusBQ8d