ลดอายุทางชีวภาพ ลดความเสี่ยงโรค

ลดอายุทางชีวภาพ ลดความเสี่ยงโรค

อายุทางชีวภาพ (Biological age) กลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากทำให้ทราบว่าวิธีการดูแลสุขภาพที่ผ่านมามีความเหมาะสม และทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นหรือไม่ และต้องปรับปรุงพฤติกรรมอย่างไรให้ร่างกายได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบที่สามารถวัดอายุทางชีวภาพของเราได้ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ “การตรวจ Epigenetic”

จะเกิดอะไรขึ้น หากอายุทางชีวภาพสูง?

เมื่อเข้ารับการตรวจ Epigenetic แล้วพบว่าอายุทางชีวภาพสูงกว่าอายุตามปีเกิดค่อนข้างมาก อาจหมายความว่ากำลังมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ และโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุ โดยเฉพาะ

  • โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) และภาวะสมองเสื่อม (Dementia)
  • โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
  • โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

5 แนวทางลดอายุทางชีวภาพ

หากตรวจอายุทางชีวภาพ Epigenetic แล้วพบว่า Biological age มีตัวเลขที่สูงกว่าอายุตามปีเกิดตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ควรเร่งการฟื้นฟูรักษาร่างกาย โดยการปรับพฤติกรรมให้ส่งผลดีต่อสุขภาพ ดังนี้

  1. รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ และเน้นทานผัก ผลไม้
  2. พักผ่อนให้เพียงพอ
  3. พยายามจัดการกับความเครียด
  4. ออกกำลังกายเป็นประจำ
  5. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์

การลด Biological age อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดยการนำข้อมูลจาก Epigenetic มาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก V Precision Clinic จะให้คำแนะนำเชิงลึกในการดูแลร่างกายเพื่อลดอายุทางชีวภาพ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ในระยะยาว

Reference

Jessica Freeborn. (7 November 2023). Higher biological age may increase stroke and dementia risk, study finds.

Medical News Today. https://www.medicalnewstoday.com/articles/high-biological-age-stroke-dementia-risk