อาหาร น้ำ ไม่สะอาด แหล่งนำโรคในหน้าร้อน

อาหาร น้ำ ไม่สะอาด แหล่งนำโรคในหน้าร้อน

โรคติดต่อผ่านอาหาร และน้ำ เป็นกลุ่มโรคที่ควรให้ความสำคัญมากในช่วงหน้าร้อน เนื่องจากอาหารที่ถูกวางทิ้งไว้ หรือเก็บข้ามคืนอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดี และส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายเมื่อรับประทานเข้าไป อย่างไรก็ตาม โรคกลุ่มนี้สามารถป้องกันได้ผ่านการรักษาความสะอาด และเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย

โรคติดต่อผ่านอาหาร และน้ำที่สำคัญในหน้าร้อน

  • โรคอาหารเป็นพิษ คือโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในหน้าร้อน เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะแก่การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย
  • โรคไข้ไทฟอยด์ (Typhoid) หรือไข้รากสาดน้อย ผู้ป่วยโรคนี้จัดเป็นพาหะของโรค เนื่องจากสามารถแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นผ่านการสัมผัสอาหาร หรือประกอบอาหารโดยไม่ล้างมือให้สะอาด โดยจะมีอาการหลัก ๆ คือมีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
  • โรคบิด (Dysentery) คือโรคติดต่อผ่านอาหาร และน้ำที่พบได้บ่อยในพื้นที่ที่มีสุขอนามัยไม่ดีพอ โดยเฉพาะพื้นที่อากาศร้อนชื้น โดยติดต่อผ่านทางน้ำ และอาหารที่มีเชื้อ ซึ่งจะทำให้เกิดอาการมีไข้ ปวดท้องคล้ายอุจจาระไม่สุด และอุจจาระเป็นมูก หรือเลือด
  • โรคอุจจาระร่วง หรือท้องร่วง มีอาการหลัก ๆ คือถ่ายอุจจาระเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการขาดน้ำ และอาจถึงขั้นช็อค และเสียชีวิตได้หากมีอาการรุนแรง
  • โรคอหิวาตกโรค (Cholera) โดยส่วนใหญ่จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวคล้ายน้ำซาวข้าว ปวดท้อง คลื่นไส้ หากอาการไม่รุนแรงอาจหายภายใน 1-2 วัน แต่ถ้าหากรุนแรงอาจทำให้ช็อค และเสียชีวิตได้ จึงควรเข้ารับการรักษาโดยแพทย์อย่างเหมาะสม

โรคติดต่อผ่านอาหาร และน้ำเหล่านี้อาจมีอาการที่คล้ายคลึงกัน คือ การขับถ่ายที่ผิดปกติ และคลื่นไส้ อาเจียน แต่การรักษาของแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นหากพบอาการผิดปกติควรเข้ารับการวินิจฉัยโดยแพทย์อย่างละเอียด เพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้อง และไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

V Precision Clinic เน้นการฟื้นฟูเฉพาะบุคคลที่ตอบโจทย์ปัญหาของผู้เข้ารับบริการทุกท่านด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์รูปแบบใหม่ เพื่อให้สุขภาพของทุกท่านแข็งแรง ห่างไกลจากโรคต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

Reference

K@POOK!. (15 มีนาคม 2567). 11 โรคหน้าร้อนที่พบได้บ่อย รู้ไว้หน่อย จะได้ป้องกันก่อนป่วย !.

https://health.kapook.com/view12100.html

ThaiHealth Official. (12 มีนาคม 2556). อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ไข้ไทฟอยด์ โรคหน้าร้อนระบาด.

https://www.thaihealth.or.th/?p=278898

ThaiHealth Official. (28 กุมภาพันธ์ 2561). การป้องกัน “อหิวาตกโรค”.

https://www.thaihealth.or.th/?p=229499