เข่าเสื่อมไม่อยากผ่าต้องรีบดูแล

เข่าเสื่อมไม่อยากผ่าต้องรีบดูแล

ข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis) คือ ภาวะผิวกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่าซึ่งทำหน้าที่รับแรงกระแทก และแรงเสียดทานเกิดการบาดเจ็บหรือฉีกขาด นำไปสู่อาการข้อเข่าปวด บวม อุ่น ข้อยึดติด เคลื่อนไหวข้อลำบาก ลุกยืนไม่ไหว มีเสียงในข้อเข่าจนถึงมีอาการข้อเข่าโก่งผิดรูป

ใครคือกลุ่มเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อม

Relate Article