เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปตรวจสุขภาพ?

เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปตรวจสุขภาพ?

เรื่องด้านสุขภาพเรื่องหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ คือ “การตรวจสุขภาพ” ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การตรวจสุขภาพเนื่องจากพบอาการผิดปกติของร่างกาย แต่รวมถึงการตรวจสุขภาพในเชิงป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคในกลุ่ม NCDs เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

แนวทางการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

  • ควรนำประวัติทางการแพทย์มาเพื่อประกอบการวินิจฉัย เช่น ประวัติอาการป่วย และการรักษา
  • เตรียมข้อสงสัย หรืออาการผิดปกติด้านร่างกายเพื่อสอบถาม และวินิจฉัยต่ออย่างเหมาะสม
  • ควรแจ้งเกี่ยวกับยา หรืออาหารเสริมที่กำลังรับประทาน
  • หากมีความจำเป็นควรงดรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มก่อนการตรวจอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
  • งดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการตรวจอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง เพื่อป้องกันผลการตรวจคลาดเคลื่อน
  • ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการตรวจ เช่น การวัดความดันโลหิต
  • ควรให้ข้อมูลด้านสุขภาพของตนเองอย่างซื่อตรง เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุด
  • สำหรับเพศหญิง ไม่ควรตรวจสุขภาพในช่วงก่อน และหลังมีประจำเดือน 7 วัน รวมถึงงดตรวจปัสสาวะ และเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ช่วงมีประจำเดือน

หลังจากการตรวจสุขภาพ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรค หากได้รับนัดหมายเพื่อติดตามผล หรือตรวจเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมควรมาตามนัดหมายดังกล่าว เพื่อรับข้อมูลด้านสุขภาพที่ครบถ้วน

หลายคนอาจมีความคิดว่า “ยังไม่มีอาการผิดปกติ ทำไมต้องตรวจสุขภาพ?” ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เนื่องจากการตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสมเป็นประจำมีส่วนช่วยที่สำคัญในการป้องกันโรคต่าง ๆ และสามารถค้นพบโรคที่เป็นภัยเงียบได้ในระยะเริ่มต้น ซึ่งส่งผลดีต่อการรักษาให้ดีขึ้นค่อนข้างมาก ที่ V Precision Clinic เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน พร้อมแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละท่านโดยละเอียด

Reference

กิดานัล กังแฮ. (20 สิงหาคม 2558). 6 เรื่องน่ารู้ ก่อนตรวจสุขภาพ. Thaihealth.

https://www.thaihealth.or.th/?p=231121

Brian Krans. (21 January 2020). Physical Examination. Healthline.

https://www.healthline.com/health/physical-examination

Relate Article