โรคทางพันธุกรรมชนิดใดที่พบได้บ่อย ?

โรคทางพันธุกรรมชนิดใดที่พบได้บ่อย ?

โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมมีมากมายหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของสารพันธุกรรม แต่ที่พบได้บ่อยนั้น ได้แก่
 
– โรคถุงน้ำในไต (Polycystic Kidney Disease)
– โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle Cell disease)
– โรคซีสติกไฟโบรซีส (Cystic fibrosis)
– โรคประสาทชักกระตุก (Huntington’s disease)
– โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia)
– โรคฮีโมฟีเลีย (Hemophilia)
– ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome)
– โรคตาบอดสี
 
 การตรวจพันธุกรรมสามารถทำได้ตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ หรือแม้จะเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วก็สามารถตรวจได้ ซึ่งการตรวจนี้จะช่วยให้แพทย์พบความผิดปกติ ที่แม้จะไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่ก็ช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนในการดูแล และประคับประคองอาการของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น
 
นอกจากนี้ การตรวจพันธุกรรมยังช่วยให้บุคคลในครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงที่จะมีการถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมไปสู่คนรุ่นต่อ ๆ ไป หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัว
 
“สุขภาพไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุน”
อย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาแก้เพราะที่ V Precision เราสามารถรู้ปัญหาก่อนได้ค่ะ
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร. 096-964 6465
ช่องทาง Line: @vprecision
หรือคลิก https://lin.ee/VusBQ8d