โรคหัวใจ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้

โรคหัวใจ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้

โรคหัวใจ (Heart Disease) ไม่ว่าจะชนิดไหนก็เป็นโรคที่แก้ไขได้ค่อนข้างยาก การลดปัจจัยเสี่ยง และป้องกันก่อนการเกิดโรคเป็นหนทางการยืดชีวิตเพื่อให้มีอายุยืนยาวได้มากที่สุด (Longevity) โดยแนวทางการป้องกันที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพกาย และใจให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

9 วิธีเลี่ยงโรคหัวใจ มุ่งสู่การมี Longevity

การป้องกันโรคหัวใจ มีวิธีที่คล้ายคลึงกับการรักษาสุขภาพเพื่อการมี Longevity โดยทั่วไป ถ้าหากสามารถปฏิบัติตามได้อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความเสี่ยงของทั้งโรคหัวใจ และโรคอื่น ๆ ได้เช่นกัน

  1. งดการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  2. รักษาน้ำหนักให้สมดุล ห่างไกลจากโรคอ้วน
  3. ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
  4. เน้นการรับประทานผัก ผลไม้ และลดการรับประทานอาหารที่ไขมัน และคอเลสเตอรอลสูง
  5. ค้นหาวิธีการจัดการความเครียด ผ่อนคลายอารมณ์
  6. พยายามควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ
  7. พยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
  8. หากมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ควรเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมโรค และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน
  9. เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ รวมถึงหัวใจ

วิธีดังกล่าวข้างต้นจะเป็นส่วนช่วยสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และนำไปสู่การมีชีวิตที่ยืนยาวได้ (Longevity) รวมถึงในปัจจุบันควรให้ความสำคัญกับการหลีกเลี่ยงฝุ่น PM2.5 เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญที่กระตุ้นการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด

นอกจากการปรับพฤติกรรมแล้ว ยังมีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยฟื้นฟูการทำงานของหัวใจได้ โดยสามารถรับคำแนะนำเรื่องการดูแลหัวใจเพื่อการมี Longevity ได้ที่ V Precision Clinic ซึ่งเน้นการรักษาเฉพาะบุคคล ให้ความสำคัญกับการป้องกันก่อนเกิดโรค และแก้ปัญหาของผู้เข้ารับบริการแบบตรงจุด

Reference

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth. (22 ตุลาคม 2564). รู้ทันป้องกันไว้ ไม่ให้หัวใจขาดเลือด.

Facebook. https://www.facebook.com/thaihealth/photos/a.181206533105/10158420258108106/?type=3

Panjawara. (30 กันยายน 2565). เเนะยึดหลัก 3อ.2ส. ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด. Thaihealth official.

https://www.thaihealth.or.th/?p=313213

NHS. (17 January 2024). Prevention-Coronary heart disease.

https://www.nhs.uk/conditions/coronary-heart-disease/prevention/