Circulating Tumor Cell Blood Test หรือ CTC Test

Circulating Tumor Cell Blood Test เป็นหนึ่งในรูปแบบการตรวจมะเร็งด้วยวิธีที่ไม่รุกล้ำร่างกายของผู้ป่วย เพื่อหาเซลล์มะเร็งชนิดต่าง ๆ กว่า 10 ชนิดที่อยู่ในกระแสเลือดของผู้ป่วย โดยการตรวจด้วยรูปแบบนี้เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังสามารถตรวจพบโรคมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งเป็นส่วนช่วยสำคัญในการรักษาโรคชนิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงไปได้มาก นอกจากนี้ CTC Test ยังสามารถใช้ในการตรวจวัดวิวัฒนาการของเซลล์มะเร็งว่ามีการแพร่กระจายภายในร่างกายของผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด เพื่อติดตามผลการรักษามะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการทำงานของ CTC Test

การตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยรูปแบบ Circulating Tumor Cell Blood Test เป็นการเจาะเลือดของผู้เข้ารับบริการในปริมาณ 10 มิลลิลิตร เพื่อนำส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน โดยผู้เข้ารับบริการจะทราบผลลัพธ์หลังจากส่งเลือดตรวจประมาณ 10 วัน

ใครควรตรวจ CTC Test

 • บุคคลทั่วไปที่มีความต้องการตรวจโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เช่น สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก
 • ผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง และต้องการติดตามผลลัพธ์การรักษา
 • ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคมะเร็ง และต้องการตรวจเพื่อประเมินโอกาสเป็นซ้ำ

ข้อดีของ CTC Test

 • สามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม ซึ่งส่งผลดีต่อการรักษา
 • ชนิดมะเร็งที่สามารถตรวจพบได้ เป็นชนิดที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • มีขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่สะดวก และปลอดภัย
 • ทราบผลลัพธ์หลังจากการตรวจ 10 วัน
 • ห้องปฏิบัติการตรวจมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
 • ผ่านการรับรองโดย FDA และ CE

CTC Test สามารถตรวจพบมะเร็งชนิดใดได้บ้าง?

 1. มะเร็งเต้านม (Brest Cancer)
 2. มะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก (Colorectal Cancer)
 3. มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)
 4. มะเร็งปอด (Lung Cancer)
 5. มะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer)
 6. มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer)
 7. มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)
 8. มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic Cancer)
 9. มะเร็งตับ (Liver Cancer)
 10. มะเร็งหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Cancer)

ข้อแนะนำในการเข้ารับบริการ

 • ก่อนเข้ารับบริการควรเตรียมพร้อมในการเจาะเลือดปริมาณ 10 มิลลิลิตร
 • รอผลตรวจประมาณ 10 วัน หลังจากส่งเลือดตรวจ
 • หลังจากเข้าฟังผลตรวจแล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพของผู้เข้ารับบริการ

ตารางเปรียบเทียบ CTC Test และการตรวจมะเร็งรูปแบบอื่น ๆ

CTC Test

Tumor Marker

ภาพถ่ายรังสีวินิจฉัย

การตัดชิ้นเนื้อ

ใช้วิธีการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจ

ใช้วิธีการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจ

ใช้วิธีการฉายรังสี หรือใช้สารทึบรังสีร่วมด้วยในบางกรณี

ใช้วิธีตัดชิ้นเนื้อบริเวณที่เกิดโรคเพื่อส่งตรวจ

สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

อาจไม่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

อาจไม่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

อาจไม่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

ใช้เพื่อตรวจคัดกรอง และติดตามผลการรักษา

ใช้เพื่อตรวจคัดกรอง และติดตามผลการรักษา

ใช้เพื่อตรวจคัดกรอง ติดตามผลการรักษา และวินิจฉัย

ใช้ในการวินิจฉัย

ในกรณีตรวจคัดกรอง มีความไวในการตรวจ 90.1% และความจำเพาะต่อการตรวจพบเซลล์มะเร็ง 84.4%

ในกรณีตรวจคัดกรอง มีความไวในการตรวจต่ำ และไม่ได้จำเพาะต่อโรคมะเร็งเท่านั้น

ความไวในการตรวจต่ำ เนื่องจากถูกจำกัดด้วยขนาดของมะเร็ง

ความไวในการตรวจต่ำ เนื่องจากถูกจำกัดด้วยขนาดของมะเร็ง และอาจไม่แม่นยำในกรณีที่มะเร็งวิวัฒนาการไป

สามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งได้ตั้งแต่มีขนาด 5 มิลลิเมตรขึ้นไป

สามารถตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่มีขนาด 50 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือในระยะแพร่กระจาย

MRI/PET/CT สามารถตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่มีขนาด 0.3-1 เซนติเมตร

ไม่จำกัดขนาดมะเร็ง แต่เป็นการตรวจเมื่อผู้ป่วยผ่านการตรวจคัดกรองอื่น และสงสัยว่าเป็นมะเร็ง

ไม่มีผลข้างเคียง

ไม่มีผลข้างเคียง

อาจมีผลข้างเคียงจากรังสี หรือสารทึบรังสี

อาจมีผลข้างเคียงจากการทำหัตถการ

 

“โรคมะเร็ง” เป็นอีกหนึ่งโรคร้ายแรงที่ไม่มีใครอยากเป็น เนื่องจากสามารถลุกลามได้รวดเร็ว และมีอัตราผู้เสียชีวิตสูง แต่หากตรวจพบได้ในระยะแรก ๆ โดยเฉพาะในระยะ 0 จะสามารถส่งเสริมการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โอกาสหายจากมะเร็งมีมากขึ้น ดังนั้นการเลือกหนทางในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะรูปแบบที่มีความแม่นยำ และรวดเร็ว

Circulating Tumor Cell Blood Test หรือ CTC Test เป็นรูปแบบการตรวจมะเร็งที่ได้มาตรฐาน สะดวก และมีความแม่นยำสูง สามารถระบุโรคมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ตรวจได้ตั้งแต่ผู้ที่มีความเสี่ยง จนถึงบุคคลทั่วไปเพื่อการรักษาที่เท่าทัน และความมั่นใจในการใช้ชีวิต