แพทย์

นพ. ธรณัส กระต่ายทอง (หมอเดียร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ V Precision Clinic
Chief Medical Officer ( CMO )

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine ( ABAARM )
  • Certificate Of Attendance ASGE Hands-on Workshop: Hemorrhoid Therapies by The American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE)
  • Certificate of Injectable Nutrient Therapy at Australian College of Medical Nutrition (ACMN)

ความเชี่ยวชาญ

  • โรคทางอายุรศาสตร์ เช่น โรคเบาหวาน
  • โรคระบบทางเดินอาหาร และ โรคตับ
  • เวชศาสตร์ชะลอวัย
  • การแพทย์บูรณาการ