นพ.ธรณัส กระต่ายทอง CMO V Precision ร่วมงานเปิดตัว พร้อมเป็นวิทยากรหลักสูตร พปส. รุ่น 1

นพ.ธรณัส กระต่ายทอง CMO V Precision ร่วมงานเปิดตัว พร้อมเป็นวิทยากรหลักสูตร พปส. รุ่น 1

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นายแพทย์ธรณัส กระต่ายทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ วี พรีซิชั่น คลินิก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานอบรมหลักสูตร “การแพทย์เพื่อปวงประชา สำหรับผู้บริหารระดับสูง” (พปส.) รุ่นที่ 1 จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ซึ่งนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อนาคตสุขภาพชาวไทย อนาคตประเทศไทย”

ทั้งนี้ การเรียนการสอนจะจัดขึ้นทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นระยะเวลา 17 สัปดาห์ ณ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพ โดยนายแพทย์ธรณัส ได้ร่วมเป็นอาจารย์ และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “ได้ความรู้ คู่ทำบุญ พร้อมแบ่งปัน สร้างสรรค์โอกาส” เป็นการอบรมที่บูรณาองค์ความรู้ในทุกศาสตร์ร่วมกันด้วยเนื้อหา “6M6F” และมีการสนับสนุนทางวิชาการจากคณะแพทยศาสตร์กว่า 20 แห่งด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม การอบรมมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ประกอบการเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม Health & Wellness ในประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับจากระดับโลก โดยรายได้จากการจัดอบรมครั้งนี้ จะถูกนำไปบริจาคทางการศึกษาเพื่อมอบทุนให้แก่นักศึกษาแพทย์ต่อไป