Oligoscan เสริมวิตามินและเกลือแร่อย่างตรงจุด

Oligoscan เสริมวิตามินและเกลือแร่อย่างตรงจุด

Oligoscan เสริมวิตามินและเกลือแร่อย่างตรงจุด เพื่อปรับสมดุลร่างกาย
ชวนส่องเหตุผลที่คนเมืองควรตรวจ Oligo scan

โปรแกรมตรวจสุขภาพระดับเซลล์ ที่ช่วยบอกสุขภาพได้ลึกกว่าการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป แม้จะไม่มีอาการบ่งบอก 

☑️ ไม่มีอาการเจ็บป่วย ☑️ ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ..ท่ามกลางมลภาวะ และสารพิษมากกว่าใคร

:: โปรแกรม Oligo scan ::

⭕️ รายละเอียดลงลึกระดับเซลล์ 34 รายการ
⭕️ รู้ระดับวิตามิน แร่ธาตุ และโลหะหนักในร่างกาย
⭕️ ปรับสมดุลสุขภาพร่างกายอย่างตรงจุด

OligoScan คือ โปรแกรมตรวจวัดระดับแร่ธาตุและโลหะหนักระดับเซลล์

✅ ระดับวิตามินที่ร่างกายต้องการ
✅ ขาดวิตามินอะไร
✅ สารพิษตกค้างในร่างกาย
✅ ไลฟ์สไตล์เสี่ยงต่อสุขภาพ
✅ ประสิทธิภาพการขับสารพิษ

เหตุผลที่คนเมืองควรตรวจ

✅ ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ
✅ อยู่ท่ามกลางมลภาวะเป็นส่วนใหญ่
✅ ใช้ชีวิตเร่งด่วนตลอดเวลา
✅ ไม่รู้ว่าร่างกายขาดวิตามินจำเป็นแค่ไหน
✅ ไม่รู้ว่าร่างกายต้องการวิตามินและแร่ธาตุชนิดใด

“เสริมวิตามินและเกลือแร่อย่างตรงจุด เพื่อปรับสมดุลร่างกาย OligoScan โปรแรมตรวจวัดระดับแร่ธาตุ และโลหะหนักลงลึกถึงระดับเนื้อเยื่อ 34 รายการ”

ตรวจระดับสารโลหะหนัก 14 รายการ เพื่อการวางแผนการขับสารพิษที่ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น

“สุขภาพไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุน”
อย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาแก้เพราะที่ V Precision เราสามารถรู้ปัญหาก่อนได้ค่ะ
.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร. 096-964 6465
ช่องทาง Line: @vprecision
หรือคลิก https://lin.ee/VusBQ8d