ตรวจคัดกรองมะเร็ง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองหาความผิดปกติของโรคมะเร็ง หากพบความผิดปกติ จะได้ดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ อย่างที่รู้กันว่าโรคมะเร็ง “รู้เร็ว .. รักษาได้” การตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคมะเร็ง เพื่อติดตามความเสี่ยง เกิดประโยชน์แก่ผู้ตรวจอย่างชัดเจน เพราะ การดูแลป้องกัน หรือ การได้รับการรักษาโรคตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการรักษาซึ่งปัจจุบันมีค่ารักษาพยาบาลที่สูง 

 

มะเร็ง (Cancer) คือภาวะที่เซลล์ในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม ทำให้มีการเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมและจำกัดขอบเขตได้ และทำให้มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นในร่างกาย

ความผิดปกติของเซลล์นี้สามารถเกิดได้ทุกอวัยวะ ซึ่งสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง แต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันไปเมื่อร่างกายได้รับสารก่อมะเร็ง เช่น สารเคมี ไวรัส รังสี สิ่งเหล่านี้จะทำให้เซลล์ของเราเกิดการเปลี่ยนแปลง และจากเซลล์ปกติก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด

ถ้าระบบภูมิต้านทานของร่างกายไม่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งนั้นได้ พวกมันก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นก้อนมะเร็งต่อไป

 

โรคมะเร็งเป็นโรคทีี่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด โดยโรคมะเร็งที่พบมากใน 3 อันดับแรกของคุณผู้ชาย และคุณผู้หญิง ได้แก่ 

 
เพศชาย 
  • โรคมะเร็งตับ 
  • โรคมะเร็งลำไส้ 
  • โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
เพศหญิง
  • โรคมะเร็งเต้านม
  • โรคมะเร็งปากมดลูก 
  • โรคมะเร็งตับ 
 
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนั้นไม่สามารถระบุชัดเจนได้เพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เพราะแต่ละคนบุคคลมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นและทำให้เกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นมีอยู่หลายปัจจัย ซึ่งโรคมะเร็งหลายท่านที่ตรวจพบโรคมักจะพบในระยะท้ายๆ ซึ่งการตรวจคัดกรองแต่แรก ถือว่ามีความสำคัญ 
 

ลงทะเบียนตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น Basic Precision 999.-