โปรแกรม Masuyama Test

ตรวจวัดภูมิต้านทานด้วยเทคนิคจากญี่ปุ่น

          โปรแกรม Masuyama Test คือ วิธีการตรวจที่พัฒนาโดย ดร.มาสยามะ จากญี่ปุ่น เพื่อตรวจสอบคุณภาพของภูมิคุ้มกันในร่างกาย สามารถรู้ได้ว่าภูมิคุ้มกันไหนที่ดี และไม่ดี โดยมีเกณฑ์วัดที่ช่วยบอกโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง หากผลตรวจออกมาในเกณฑ์ที่ต่ำ แสดงว่าร่างกายป่วยง่าย มีภูมิต้านทานต่ำ ในขณะเดียวกันที่ร่ายกายมีภูมิต้านทานต่ำนั้น ร่างกายเกิดการแบ่งตัวของเซลล์ผิดปกติ ภูมิต้านทานของร่างกายจะไม่แข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ ดังนั้นการตรวจ โปรแกรม Masuyama Test จะช่วยให้เรารู้ถึงคุณภาพภูมิต้านทานของร่างกาย ถ้าร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ภูมิต้านทานของร่างกายก็สามารถกําจัดเซลล์ที่ผิดปกติได้ โอกาสในการเกิดความเสี่ยงมะเร็งก็ย่อมน้อยลงด้วย โดย ดร.มาสุยามะ ให้ความสนใจในการศึกษาเรื่องการใช้เซลล์เพชฌฆาต หรือเซลล์กำจัดมะเร็งในการรักษาผู้ป่วย

ทำไมถึงต้องตรวจ โปรแกรม Masuyama Test

 • ช่วยตรวจหาโอกาสในการเกิดโรคมะเร็ง
 • ตรวจหาภูมิต้านทานในร่างกาย
 • วัดประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
 • สามารถวางแผนการรักษาได้ล่วงหน้า
 • ตรวจวัดผลการรักษาสำหรับผู้ที่ต้องกระตุ้นภูมิ
 • ช่วยดูระบบภูมิต้านทานให้แข็งแรง

ใครบ้างที่ควรตรวจ โปรแกรม Masuyama Test

 • ผู้ที่ภูมิต้านทานต่ำ ป่วยง่าย ไม่แข็งแรง
 • ผู้ที่มีคนใกล้ชิด หรือคนครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่ต้องการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
 • ผู้ที่ต้องการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่ต้องการตรวจวัดผลการกระตุ้นภูมิ

6 ตัวชี้วัดภูมิต้านทาน โปรแกรม Masuyama Test

 1. Number of NK Cells : วัดปริมาณเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่กำจัดเซลล์ผิดปกติ
 2. NK activity test : ตรวจสารเคมีที่ NK Cell ผลิตขึ้นเมื่อเม็ดเลือดขาวมีการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม หรือเซลล์มะเร็ง
 3. Number of NKG2D+Cells : ปริมาณเซลล์ที่มีโปรตีน NKG2D ซึ่งช่วยในการกําจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ หรือกําจัดเซลล์มะเร็ง
 4. Neutrophil/Lymphocyte Ratio : วัดสัดส่วนของเม็ดเลือดขาวสองชนิดเพื่อดูความสามารถของภูมิคุ้มกันในการต่อต้านมะเร็ง
 5. Number of Lymphocytes : วัดปริมาณ Lymphocytes เพื่อดูภูมิต้านทานชนิดจําเพาะในการสู้กับเซลล์มะเร็ง
 6. CD4/CD8 Ratio : ดูความสมดุลของเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 และ CD8 ที่ช่วยในการสู้กับเซลล์มะเร็ง

วิธีการตรวจโปรแกรม Masuyama Test

การตรวจ Masuyama Test สามารถตรวจได้ทุกคนไม่มีข้อจำกัดในการตรวจ ตรวจโดยการเจาะเลือด และสามารถรู้ผลได้ภายใน 1-2 สัปดาห์