โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Health Package

โปรแกรมตรวจสุขภาพการแพทย์เฉพาะบุคคล

ตรวจสุขภาพเชิงลึก 4 อวัยวะสำคัญ ตับ ไต ใจ สมอง  

 

  • ดูความผิดปกติของตับ
  • การทำงานของไต
  • ค่าของเสียในร่างกาย
  • ค่าการอักเสบในร่างกาย
  • VitaminB12 

 

ราคา 1,699 บาท จากปกติ 8,400 บาท 

จำกัดสิทธิ์สำหรับ 100 ท่านแรก 

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ 4 อวัยวะสำคัญ ตับ ไต ใจ สมอง 1,699 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพอื่นๆ