Kidney Care

“Kidney Care” คือสูตรวิตามินที่เสริมสร้างการทำงานของไต เพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักจนเกิดการทำงานที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease) ที่พบได้บ่อยในประชากรไทย โดยใช้กระบวนการให้วิตามินผ่านทางหลอดเลือดโดยตรง เพื่อไม่ให้เสียสารอาหารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการบำรุง และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ จึงไม่ส่งผลเสียต่อผู้ที่มีร่างกายปกติ และผู้ที่ประสบปัญหาโรคไตเรื้อรัง

สาเหตุของ “โรคไตเรื้อรัง”

ประชากรไทยประสบปัญหาโรคไตเรื้อรังบ่อยครั้ง เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ดังนี้

 • พันธุกรรม
 • โรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 • การใช้ยาเกินขนาด หรือใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์
 • อายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
 • พฤติกรรมการกินอาหารรสจัด โซเดียมสูง และดื่มน้ำน้อย
 • ความเครียด หรือภาวะเครียดเรื้อรัง

อาการของผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรัง

 • มีอาการปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะมีเลือดปน หรือเป็นฟอง
 • ร่างกายบวมจากน้ำ และของเสียที่สะสมในร่างกาย
 • รู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลา
 • เบื่ออาหาร คลื่นไส้

ประโยชน์จาก Kidney Care วิตามินบำรุงไต

 • ลดความเสี่ยงการเป็นโรคไตเรื้อรัง
 • ช่วยรักษาเซลล์ และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ให้มีความแข็งแรง
 • เสริมสร้างระบบการฟื้นฟู และป้องกันการติดเชื้อ
 • ลดความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไต
 • ช่วยบำรุงการทำงานของไต
 • ช่วยเรื่องการขับของเสียออกจากร่างกาย หลีกเลี่ยงการให้ไตทำงานหนัก
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

Kidney Care วิตามินบำรุงไตเหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างการทำงานของไต
 • ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง หรือกำลังประสบปัญหาโรคไตเรื้อรัง
 • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง
 • ผู้ที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง

           การดูแลไตให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ สามารถส่งเสริมการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปได้ อย่ารอให้เกิดปัญหาโรคไตเรื้อรัง ซึ่งนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ร้ายแรงก่อนจะแก้ไข โดยแร่ธาตุ และวิตามินที่สามารถช่วยบำรุงไตได้ ประกอบด้วย โอเมก้า 3, วิตามิน B, วิตามิน C, วิตามิน D, ธาตุเหล็ก และแคลเซียม  แต่ในผู้ป่วยโรคไตควรระมัดระวัง หรือปรึกษาแพทย์ก่อนการเสริมวิตามินต่าง ๆ โดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามิน A, วิตามิน D, วิตามิน E และวิตามิน K เนื่องจากอาจเกิดการสะสมในร่างกาย ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายได้

การฟื้นฟูการทำงานของไตด้วย Kidney Care วิตามินบำรุงไตที่ V Precision Clinic เป็นการให้วิตามินโดยตรงผ่านทางหลอดเลือด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง โดยทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การควบคุม และการวิเคราะห์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประสิทธิภาพการฟื้นฟู และรักษาที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ร่างกายปกติ หรือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย และไม่เป็นอันตราย

Reference

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. (30 มิถุนายน 2565). โรคไต 101: สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง อาการและวิธีป้องกันตนเอง

         จากโรคไตเรื้อรัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก “คุยเรื่องไตไขความจริง”. PRD กรมประชาสัมพันธ์.

          https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/31/iid/104779

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. (n.d.). Vitamins and Minerals in Chronic Kidney Disease.

         https://www.kidney.org/atoz/content/vitamineral

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. (n.d.). Preventing Chronic

         Kidney Diseasehttps://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/prevention

PPTV Online. (11 กุมภาพันธ์ 2566). 8 อาหารบำรุงไต ห่างไกลโรคไตเรื้อรัง ประโยชน์ครบสารอาหารแน่น.

         https://www.pptvhd36.com/health/food/2824

โปรแกรมอื่นๆ