Male Cancer Screening Program

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งสำหรับคุณผู้ชาย (Male Cancer)

โรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกคน เมื่อเราอายุมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้น โรคมะเร็งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายไทยเสียชีวิตมากที่สุด เพราะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งโดยที่คุณผู้ชายไม่รู้ตัว เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกดฮอล์ การรับประทานอาหารแช่แข็ง ของมัน ของทอด พฤติกรรมเหล่านี้ล้วยเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ 

ทั้งนี้เราจึงรวบรวมมะเร็งที่สามารถพบได้ในผู้ชาย ดังนี้
 
  1. มะเร็งลำไส้ป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้ชาย มีโอกาสเสี่ยงพบมากขึ้นเมื่อมีอายุ 50 ปีขึ้นไป เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากบุคคลใกล้ชิดที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันที่อาจเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ เช่น การทานอาหารที่มีไขมันสูง ไม่ได้ออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์
  2. มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในเพศชาย ในระยะเริ่มแรกอาจไม่ได้แสดงอาการออกมาได้ชัดเจน แต่เมื่อมะเร็งขยายตัวมากขึ้นจนไปกดทับท่อปัสสาวะ จะทำให้เกิดอาการแปรปรวนของระบบทางเดินกระเพาะส่วนล่าง เช่น ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืน มีอาการแสบขัดขณะปัสสาวะ หากทิ้งอาการนี้ไว้นานอาจเกิดอาการปัสสาวะเป็นเลือดได้
  3. มะเร็งตับอ่อน และท่อน้ำดีมะเร็งตับ เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในคนไทย และพบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในผู้ชายไทย ในระยะเริ่มแรกอาจจะยังไม่แสดงอาการออกมาได้ชัดเจน ซึ่งมะเร็งชนิดนี้มีความรุนแรง มีการเจริญเติบโตของโรคที่รวดเร็ว มะเร็งตับเกิดขึ้นเมื่อเซลล์บริเวณตับมีลักษณะหรือการทำงานผิดปกติแล้วพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุด หรืออาจเกิดจากการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งจากบริเวณอื่นมายังตับก็ได้
  4. มะเร็งท่อน้ำดี พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ โดยเฉพาะปลาน้ำจืดแบบดิบ ที่อาจมีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับ ทำให้เกิดการติดเชื้อจากพยาธิใบไม้ตับ
  5. มะเร็งปอด เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยในผุ้ชายมากกว่าผู้หญิง เพราะ เกิดจากพฤติกรรมการการใช้ชีวิต โดยเฉพาะ การสูบบุหรี่ หรือ การทำงาน และการใช้ชีวิต

โรคมะเร็งเป็นภัยเงียบที่เราทุกคนไม่รู้ตัว กว่าจะแสดงอาการออกมาอาจเป็นหนัก และ ลุกลามทั่วร่างกายแล้ว ฉะนั้น เราควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือ หมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปีเป็นประจำ ตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในผู้ชาย การตรวจพบได้เร็วจะสามารถรักษาได้ทันก่อนที่โรคมะเร็งจะลุกลาม และเกิดอันตราย โดยที่ V precision มีโปรแกรม Male Cancer เป็นโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะ และ มีการตรวจในระดับลึกจากน้ำลายได้ด้ว

 

โปรแกรมอื่นๆ