NK Count

“Natural Killer Cells (NK)” หรือ “เซลล์เพชฌฆาต” เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายของคนเราที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบภูมิคุ้มกัน เนื่องจากทำหน้าที่ตรวจจับ และกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส และทำลายเซลล์มะเร็ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เซลล์แบ่งตัวแบบผิดพลาดจนเกิดการกลายพันธุ์ในร่างกายของเราทุก ๆ วัน ดังนั้น NK Cells จึงมีความสำคัญในการกำจัดเซลล์พวกนั้นให้หายไปก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งลุกลามร่างกาย

เพราะฉะนั้น การตรวจสอบระดับของ NK Cells หรือ NK Count เป็นการประเมินว่าระดับของ NK Cells ในร่างกายของเรามีปริมาณที่ปกติต่อการกำจัดเชื้อไวรัส และเซลล์มะเร็งหรือไม่ เพื่อการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน

หลักการทำงานของ NK Count

NK Count สามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการใช้ตัวอย่างเลือดเพียงเล็กน้อย เพื่อประเมินว่าระดับของ NK Cells ในกระแสเลือดของผู้เข้ารับบริการมีความเพียงพอต่อการกำจัดเชื้อไวรัส และเซลล์มะเร็งหรือไม่ ซึ่งเมื่อได้ผลลัพธ์จากการตรวจแล้ว แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาเพื่อรักษา รวมถึงฟื้นฟูระดับของ NK Cells ให้เป็นปกติ

NK Count เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่มีความต้องการรับรู้ประสิทธิภาพการป้องกันโรคมะเร็งของตนเอง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยง หรือบุคคลในครอบครัวมีประวัติป่วยด้วยโรคมะเร็ง
 • ผู้สูงอายุที่ NK Cells อาจมีจำนวนลดลง
 • ผู้ที่ป่วยง่าย ร่างกายไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจำตัว
 • ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ผู้ที่มักอยู่ในบริเวณที่สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เช่น ควันบุหรี่ ฝุ่น PM5
 • ผู้ที่มีภาวะอ่อนเพลียเรื้อรัง หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ

NK Count สามารถระบุอะไรได้บ้าง?

 • ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
 • ระดับการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • ความเสี่ยงต่อการป่วย และติดเชื้อไวรัสต่าง ๆ
 • หากมีระดับต่ำอาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกาย

ข้อดีของ NK Count

ข้อจำกัดของ NK Count

 • สะดวก และรวดเร็ว
 • มีความแม่นยำสูง
 • ใช้เวลาไม่นานในการรอผลลัพธ์
 • ไม่จำเป็นต้องอดอาหารก่อนการตรวจ
 • หลังจากทราบผลลัพธ์จะได้รับคำแนะนำเพื่อรักษา หรือเพิ่มระดับ NK Cells จากผู้เชี่ยวชาญ
 • สามารถตรวจซ้ำได้เพื่อติดตามผลลัพธ์การฟื้นฟู โดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย

NK Count เป็นการประเมินจำนวนของเซลล์เพชฌฆาตภายในกระแสเลือดของผู้เข้ารับบริการว่ามีระดับต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งแตกต่างจาก NK Cells Test (NK Activity) เนื่องจากไม่สามารถระบุประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัส และเซลล์มะเร็งของ NK Cells ในร่างกายได้

เพราะฉะนั้น ระดับ NK Count ที่ต่ำ อาจบ่งบอกถึงร่างกายที่กำลังมีความเสี่ยง หรือเกิดความผิดปกติ แต่ระดับ NK Count ที่สูงไม่ได้บ่งบอกเสมอไปว่าเซลล์เหล่านั้นจะทำงานอย่างปกติ สามารถเข้ารับบริการ NK Test ร่วมด้วย เพื่อผลลัพธ์ที่ครอบคลุม และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ระดับของ NK Count ที่ปกติคือเท่าใด?

ภายในร่างกายที่มีความปกติจะประกอบด้วย NK Cells ประมาณ 2000 – 5000 ล้านเซลล์ หรือคิดเป็น 2 – 18% ของเม็ดเลือดขาวส่วนปลาย (Lymphocyte) ซึ่งหากมีระดับที่ต่ำกว่าปกติ อาจบ่งบอกถึงโรค หรือความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้น รวมไปถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และเกิดมะเร็งได้

ข้อแนะนำการเข้ารับบริการ NK Count

 • ผู้ที่มีผลลัพธ์ต่ำกว่าปกติ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และเข้ารับการตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อติดตามผลการฟื้นฟูระดับของ NK Cells ในร่างกาย
 • ผู้ที่มีผลลัพธ์เป็นปกติ ควรรักษาระดับของ NK Cells ไว้ โดยการทำพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี และเข้ารับการตรวจอย่างสม่ำเสมอทุกปี

วิธีการฟื้นฟูระดับของ NK Cells

 • พักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • งดการสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์
 • เข้ารับบริการ NK Vaccine เพื่อเพิ่มระดับของ NK Cells อย่างรวดเร็ว

 

ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราเป็นระบบที่สำคัญ เนื่องจากสามารถป้องกันร่างกายจากเชื้อไวรัส หรือโรคร้ายต่าง ๆ ให้เรามีสุขภาพแข็งแรงต่อไปได้ แต่เมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุด้านพฤติกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่น ๆ อัตราการติดเชื้อ และป่วยด้วยโรคจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ และเฝ้าระวังร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง NK Count ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตรวจประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อปรับพฤติกรรม และเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Reference

Jordan S Orange, MD, PhD. (30 September 2022). NK cell deficiency syndromes: Clinical  manifestations and diagnosis. UpToDate.

https://www.uptodate.com/contents/nk-cell-deficiency-syndromes-clinical-manifestations-and-diagnosis/print#:~:text=NK%20cells%20are%20lymphocytes%20that,system%20in%20the%20peripheral%20blood.

โปรแกรมอื่นๆ