Stress Profile

ความเครียดรู้ได้ด้วยผลเลือด (Stress Profile)

ความเครียด เป็นภาวะของความรู้สึกที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัย คนส่วนใหญ่มักมีอาการเครียดสะสม โดยเฉพาะความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม การเรียน การทำงาน ครอบครัว การใช้ชีวิต เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ที่มีความกดดันมาก คิดมาก และคาดหวังในตัวเองสูงก็จะมีความเครียดมากกว่าปกติ ภาวะเครียดสะสมไม่ดี ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย และก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมามากมายจนคาดไม่ถึง เช่น

โรคเครียดส่งผลให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง?

  • โรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่อยู่ในภาวะเครียดมีโอกาสเกิดความดันโลหิตสูงกว่าคนปกติถึง 2 เท่า
  • โรคหัวใจ พอเกิดความเครียดหัวใจจะเต้นแรงขึ้นและเร็วขึ้น รวมถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และมีโอกาสหัวใจวายได้สูง
  • โรคเครียดลงกระเพาะ เกิดจากความเครียดที่สะสมในแต่ละวันเป็นตัวการที่เข้าไปกระตุ้นให้กระเพาะหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกติ จึงทำให้เกิดอาการท้องอืด ลำไส้แปรปรวน
  • โรคนอนไม่หลับ ความเครียดทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งทั้งตัว หัวใจเต้นแรง ความดันสูง จึงเกิดอาการนอนไม่หลับ ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย หงุดหงิด
  • โรคไมเกรน ความเครียดส่งผลให้สารซีโรโทนินในสมองพร่องไป จะทำให้หลอดเลือดเกิดการพองขยายและหดตัวมากกว่าปกติ จึงทำให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้
  • โรคซึมเศร้า เมื่อมีภาวะความเครียดสะสมเป็นเวลานาน ภาวะความเครียดอาจกลายเป็นภาวะซึมเศร้าได้ ส่งผลให้มีอาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด

หากรู้สึกเครียดจนไม่สามารถควบคุมได้ หรือมีความเครียดสะสมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจนรู้สึกส่งผลต่อชีวิตประจำวัน และไม่มีความสุขควรได้รับคำปรึษาจากแพทย์ ซึ่งปัจจุบันสามารถตรวจวัดระความเครียดโดยเช็คจากเลือด ซึ่ง V precision มีโปรแกรม Stress Profile ที่ตรวจวัดระดับความเครียด โดยเป็นการตรวจเน้นไปที่ต่อมหมวกไต ฮอร์โมน ระดับน้ำตาล เป็นต้น ซึ่งความเครียดไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่ควรมองข้าม เพราะ ส่งผลให้เกิดโรคร้ายได้หลายโรคตามรายละเอียดที่ได้อธิบายไปข้างต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดสะสมในระยะยาวที่อาจก่อให้เกิดโรคประสาทได้ ควรได้รับการบำบัดหรือคลายเครียดอย่างถูกวิธี

โปรแกรมอื่นๆ