V Precision ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม Volvo EV Club Rally

V Precision ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม Volvo EV Club Rally

V Precision ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม Volvo EV Club Rally ร่วมชาร์จพลังงานให้ร่างกาย และชาร์จพลังงานบริสุทธิ์ให้โลก ณ เขาใหญ่ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา