OligoScan

Oligoscan ตรวจวัดแร่ธาตุโลหะหนักในร่างกาย 

โลหะหนักในร่างกายเกิดจากการสะสมของโลหะบางชนิด เช่น อะลูมิเนียม ตะกั่ว ปรอท นิกเกิล สารหนู เป็นต้น ร่างกายของเราจึงได้รับสารพิษเข้าไปสะสมในร่างกายโดยไม่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่อยู่กับมลภาวะมากมาย ผู้ที่ทำงานในโรงงาน ผู้ที่สัมผัสกับสารเคมีเป็นประจำ ซึ่งหากมีการสะสมในปริมาณที่มากจนเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพได้ นอกจากนี้การขาดแร่ธาตุต่างๆ ยังส่งผลต่อการขับสารพิษจากโลหะหนักออกจากร่างกาย

ดังนั้นควรหมั่นดูแลสุขภาพของเราอยู่เสมอ หากรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือต้องการตรวจหาโลหะหนักและแร่ธาตุในร่างกาย สามารถตรวจหาได้จาก OligoScan โดยไม่ต้องเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ หรือเส้นผม

วิธีการตรวจ OligoScan

OligoScan คือ การตรวจวัดระดับโลหะหนักและแร่ธาตุในร่างกาย วิเคราะห์จากค่าการดูดกลืนแสงของแร่ธาตุต่างๆในเนื้อเยื่อ ใช้เทคโนโลยีจากเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ (Spectrophotometry) เพื่อประเมินระดับโลหะหนักและแร่ธาตุในร่างกาย โดยสแกนลงบนฝ่ามือ 4 จุด สามารถตรวจระดับสารโลหะหนักในร่างกาย 15 ชนิด และระดับของแร่ธาตุในร่างกาย 21 ชนิด 

ใครบ้างที่เหมาะกับการตรวจ OligoScan

  • ผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารเสริม แต่ไม่แน่ใจว่าร่างกายขาดแร่ธาตุชนิดใด
  • ผู้ที่รับประทานอาหารเสริมเป็นประจำอยากติดตามระดับแร่ธาตุในร่างกาย
  • ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองพบเจอฝุ่นควันเป็นประจำ
  • ผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม
  • ผู้ที่ต้องสัมผัสสารเคมีในชีวิตประจำวัน เช่น ทำเล็บ ย้อมผม ดัดผมเป็นประจำ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
  • ผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับการขาดแร่ธาตุของร่างกายเพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขภาพที่ดี
  • Oligoscan สามารถให้บริการสำหรับเด็กอายุมากกว่า 12 ปี หรือผู้ที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 44 กิโลกรัม

OligoScan สามารถช่วยบ่งบอกถึงสารตกค้างที่เกิดจากพฤติกรรมที่เราทำเป็นประจำ หรือสิ่งที่เราพบเจอในแต่ละวัน รวมทั้งบ่งบอกถึงแร่ธาตุที่สำคัญว่าร่างกายของเราได้รับเพียงพอแล้วหรือยัง สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วด้วยวิธี OligoScan โดยไม่ต้องงดน้ำหรืออาหาร รอฟังผลจากคุณหมอได้ทันที  สนใจสามารถปรึกษาได้ที่ V Precision

โปรแกรมอื่นๆ