ก้าวไปสู่สุขภาพที่ดีไปด้วยกัน

เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดี และชีวิตที่มีความสุขเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของเรา มีไม่กี่คนที่รู้ว่าทำไมตัวเองต้องยอมสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปหรือควรทำอย่างไร? จึงจะได้สุขภาพที่ดี และชีวิตที่มีความสุขกลับคืนมา  ที่ V Precision Clinic เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี และชีวิตที่มีความสุขได้โดยการใช้แนวทางการรักษาแบบ Functional Medicine เราเลือกที่จะรักษาทั้งระบบของอาการเจ็บป่วยที่คุณกำลังเผชิญอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการรักษาอย่างสูงสุด

พร้อมที่จะก้าวสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนไปด้วยกัน

photo-1434281406913-47acccb03654

Functional Medicine คืออะไร ?

การรักษาแบบ Functional Medicine คือ การรักษาที่มีเป้าหมายเพื่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน โดยทั้งผู้เข้ารับการรักษา และคุณหมอจะร่วมมือกันในการวางแผนการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน 

จุดเด่นของ V Precision Clinic

ผู้ใช้บริการคือศูนย์กลางการรักษา

จุดเด่นของการรักษาแบบ Functional Medicine อยู่ที่
การดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ และ Health Advisor คอยดูแลให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับผู้ใช้บริการ โดยนำมาประยุกต์และเข้าสู่กระบวนการค้นพบ และ ปรับแต่งการรักษาที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล

แก้ปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ

เราจะมองไปที่ต้นตอ หรือ แก่นของปัญหา เพื่อพิจารณา
อาการป่วยที่ซับซ้อน และ เป็นปัญหาเรื้อรังของผู้ป่วย
แต่ละบุคคล ควบคู่ไปกับการพิจารณาปัจจัยทั้งภายใน
(จิตใจ ร่างกาย) และภายนอก (สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม) ที่ส่งผลต่อ อาการป่วยที่คนไข้กำลังเผชิญอยู่แล้วนำมาสู่การร่วมลงมือแก้ปัญหาไปด้วยกัน

การบูรณาการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่

เราผสมผสานการรักษาตามแนวทางการปฏิบัติทางการแพทย์แบบดั้งเดิมของตะวันตกเข้ากับการทดสอบ Functional Medicine และการตรวจแบบละเอียดใน LAB ทั่งใน และต่างประเทศ เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ โดยจะได้นำผลลัพธ์ดังกล่าวมาวางแผนการรักษาอาการเจ็บป่วยของแต่ละบุคคลได้ตรงจุดที่รากของปัญหา

มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน