ก้าวไปสู่สุขภาพที่ดีที่สุดไปด้วยกัน

เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีและชีวิตที่มีความสุขเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของเรา มีไม่กี่คนที่รู้ว่าทำไมตัวเองต้องยอมสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปหรือควรทำอย่างไร จึงจะได้สุขภาพที่ดีและชีวิตที่มีความสุขกลับคืนมา  ที่ V Precision เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีที่สุด และชีวิตที่มีความสุขได้โดยการใช้แนวทางการรักษาแบบ FUNCTIONAL MEDICINE เราเลือกที่จะรักษาทั้งระบบของอาการเจ็บป่วยที่คุณกำลังเผชิญอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการรักษาอย่างสูงสุด

เราขอเชิญคุณก้าวเข้าสู่โลกใหม่แห่งการรักษา โลกแห่งความเป็นไปได้ โลกแห่งสุขภาพที่ดีและความสุข โลกที่คุณได้รับเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของคุณเอง เชิญสัมผัสยาแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้

photo-1434281406913-47acccb03654

FUNCTIONAL MEDICINE คืออะไร ?

การรักษาแบบ FUNCTIONAL MEDICINE คือการรักษาที่มีเป้าหมายเพื่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน โดยทั้งผู้รักษาและคุณหมอจะร่วมมือกันในการรักษาเป็นวิวัฒนาการด้านการแพทย์ที่ตอบสนองความต้องการด้านการรักษาพยาบาลของศตวรรษที่ 21 ให้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่นของ V Precision

ผู้ใช้บริการคือศูนย์กลางการรักษา

จุดเด่นของการรักษาแบบ Functional Medicine อยู่ที่
การดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ และ ผู้เชี่ยวชาญ คอยดูแลให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ให้กับผู้ใช้บริการ โดยนำมาประยุกต์และเข้าสู่กระบวนการ
ค้นพบและปรับแต่งการรักษาที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล

แก้ปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ

เราจะมองไปที่ต้นตอหรือแก่นของปัญหา เพื่อพิจารณา
อาการป่วยที่ซับซ้อนและเป็นปัญหาเรื้อรังของผู้ป่วย
แต่ละบุคคล ควบคู่ไปกับการพิจารณาปัจจัยทั้งภายใน
(จิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ) และภายนอก
(สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม) ที่ส่งผลต่อ
อาการป่วยที่คนไข้กำลังเผชิญอยู่แล้วนำมาสู่การร่วมลงมือ
แก้ปัญหาไปด้วยกัน

การบูรณาการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่

เราผสมผสานการรักษาตามแนวทางการปฏิบัติทางการแพทย์แบบดั้งเดิมของตะวันตกเข้ากับการทดสอบ Functional Medicine การทำงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในห้อง LAB ที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อจะได้รับการรักษาอาการเจ็บป่วยของแต่ละบุคคลได้ตรงจุดและรักษาที่รากของปัญหา

มาเตรียมความพร้อมเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด