กลั้นปัสสาวะไม่อยู่แก้ไขได้

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่แก้ไขได้

อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Urinary Incontinence) คือภาวะที่ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้อย่างเต็มที่ ทำให้มีการหลุดรั่วของปัสสาวะโดยไม่ตั้งใจ ภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง ทุกวัย แต่พบมากในผู้สูงอายุและผู้หญิงหลังคลอดบุตร การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แบบเครียด การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แบบฉับพลัน และการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แบบผสม

สาเหตุของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

  1. กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอ: การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอในผู้หญิง นอกจากนี้การมีอายุเพิ่มขึ้นและการมีน้ำหนักเกินก็สามารถทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอได้เช่นกัน
  2. ปัญหาทางระบบประสาท: โรคที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสัน โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis) และโรคเบาหวาน สามารถทำให้ระบบประสาทที่ควบคุมการปัสสาวะทำงานผิดปกติ
  3. โรคและสภาวะทางสุขภาพอื่นๆ: โรคบางอย่าง เช่น การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ นิ่วในไต หรือโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สามารถทำให้เกิดการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้
  4. การใช้ยา: ยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาระบาย และยาระงับความเครียด อาจมีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีโอกาสกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

  1. อายุ: การมีอายุเพิ่มขึ้นทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอและสูญเสียการยืดหยุ่น
  2. เพศ: ผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะเป็นการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่มากกว่าผู้ชาย เนื่องจากการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และวัยหมดประจำเดือน
  3. การคลอดบุตร: การคลอดบุตรทางช่องคลอดสามารถทำให้กล้ามเนื้อและเส้นประสาทในอุ้งเชิงกรานได้รับความเสียหาย
  4. น้ำหนักเกิน: การมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนทำให้เพิ่มแรงดันในช่องท้องและกระเพาะปัสสาวะ
  5. การสูบบุหรี่: การสูบบุหรี่ทำให้เกิดการไอและจามบ่อย ซึ่งสามารถเพิ่มแรงดันในช่องท้องและทำให้เกิดการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

แก้ปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยโปรแกรม Fit me

โปรแกรม Fit me เก้าอี้เพื่อการฟื้นฟู ใช้เทคโนโลยี High-Intensity Focused Electromagnetic (HIFEM) ในการกระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอย่างลึกซึ้งและฟื้นฟูการควบคุมของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ การรักษาด้วยโปรแกรม Fit me เก้าอี้เพื่อการฟื้นฟู มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทำให้การแก้ปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นอย่างมาก การรักษาด้วยโปรแกรม Fit me เก้าอี้เพื่อการฟื้นฟู เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี HIFEM ในการฟื้นฟูและเสริมสร้างกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถควบคุมการปัสสาวะได้ดีขึ้นและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง

Relate Article