ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ และคณะจากโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ และคณะจากโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ที่เข้ามาเยี่ยมชม V Precision โดยมี พ.ท.นพ.ธรณัส กระต่ายทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ V Precision ให้การต้อนรับ