คุณกำลังเป็น “ไมเกรน” อยู่หรือไม่?

คุณกำลังเป็น “ไมเกรน” อยู่หรือไม่?

โรคไมเกรน (Migraine) เป็นโรคยอดนิยมในวัยทำงาน เนื่องจากมักพบเจอกับปัจจัยกระตุ้นได้มาก เช่น ความเครียด การนอนหลับพักผ่อนไม่เป็นเวลา หรืออากาศที่แปรปรวน โดยมีอาการปวดศีรษะเป็นหลัก ร่วมกับอาการอื่น ๆ ทางระบบประสาท และสมองซึ่งสร้างความรำคาญใจให้กับผู้ป่วย

อาการของโรคไมเกรน (Migraine) เป็นอย่างไร?

ผู้ป่วยโรคไมเกรน (Migraine) บางส่วนจะมีอาการแบ่งเป็นระยะ ดังนี้

  1. ระยะ Prodrome เป็นอาการเริ่มต้นของไมเกรน โดยผู้ป่วยจะมีอาการไวต่อแสง เสียง หรือกลิ่น รู้สึกเหนื่อยล้า อยากอาหาร หรือเบื่ออาหารอย่างผิดปกติ และอารมณ์แปรปรวนไปมาได้ง่าย
  2. ระยะ Aura จะเกิดขึ้นก่อนอาการปวดศีรษะไม่นาน หรือเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน โดยผู้ป่วยจะมีปัญหาด้านการมองเห็น เกิดอาการชาตามร่างกาย พูดไม่ชัด หูอื้อ หรือด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายอ่อนแรง
  3. ระยะ Attack หรือระยะปวดศีรษะ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะด้านใดด้านหนึ่ง สลับด้านกัน หรือปวดพร้อมกันทั้งสองด้าน โดยมักมีอาการร่วมคืออาการคลื่นไส้ เวียนหัว รู้สึกไวต่อแสง วิตกกังวล และมีปัญหาด้านการนอนหลับ ซึ่งระยะนี้จะมีอาการประมาณ 4 ชั่วโมง หรือเป็นวัน
  4. ระยะ Postdrome ระยะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากอาการปวดศีรษะ โดยมีอาการหลัก ๆ คือรู้สึกเหนื่อยล้า หรือสดชื่นอย่างผิดปกติ ร่วมกับอาการปวดตามกล้ามเนื้อ อยากอาหาร หรือเบื่ออาหารอย่างผิดปกติ ไปจนถึงการมีปัญหาด้านสมาธิ

โรคไมเกรน (Migraine) เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยมักมีอาการปวดศีรษะประมาณ 2-4 ครั้งต่อเดือน ในขณะที่ไมเกรนเรื้อรั้งจะมีอาการปวดมากกว่า 15 วันต่อเดือน

อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงร่วมกับอาการข้างเคียงต่าง ๆ มักส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย แต่ในปัจจุบันมีวิธีการรักษาที่สามารถสงบอาการต่าง ๆ ของโรคไมเกรนลงได้ โดยผู้ป่วยควรเข้าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาดังกล่าว นอกจากนี้ที่ V Precision Clinic มีนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านระบบประสาท และสมองที่ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยจากอาการของโรคไมเกรน พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่สามารถให้คำปรึกษาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Reference

WebMD Editorial Contributors. (14 March 2024). What Is Migraine?. WebMD.

https://www.webmd.com/migraines-headaches/migraines-headaches-migraines