ประเมินสุขภาพของคุณจากความสมบูรณ์ของ “เม็ดเลือด”

ประเมินสุขภาพของคุณจากความสมบูรณ์ของ “เม็ดเลือด”

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเป็นการตรวจประเมินสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น เพื่อให้คุณได้รู้สถานการณ์หรืออัพเดตข้อมูลสุขภาพของคุณ เพื่อให้ทันต่อความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณในแบบที่จะสามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า เพื่อจะได้สามารถวางแผนการป้องกัน และปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสุขภาพของคุณ หรือในแต่ละบุคคลได้อย่างดี หรือหากตรวจพบโรคจากการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดก็จะสามารถทำการติดตาม และรักษาต่อไปได้อย่างทันท่วงที

ดังนั้น หากรู้สึกกังวลเรื่องสุขภาพ เข้ามาที่ V Precision มีการตรวจ (Live Blood Analysis) เพื่อเพื่อดูลักษณะ และความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง รวมทั้งสารประกอบที่ตกค้างในเลือดเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีต่อไป แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค ความเสื่อมต่างๆ ของร่างกาย

“สุขภาพไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุน”
อย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาแก้เพราะที่ V Precision เราสามารถรู้ปัญหาก่อนได้ค่ะ

.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร. 096-964 6465
ช่องทาง Line: @vprecision
หรือคลิก https://lin.ee/VusBQ8d

Relate Article