ปัญหาสุขภาพจากโรคนอนไม่หลับ

ปัญหาสุขภาพจากโรคนอนไม่หลับ

การนอนหลับเป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีวิตที่ดี แต่ในปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่ประสบปัญหานอนไม่หลับ การนอนไม่หลับอาจเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งทางกายและทางใจ ซึ่งในบทความนี้ เราจะสำรวจสาเหตุหลักที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน สารสื่อประสาทในสมอง ความเครียด รวมถึงฮอร์โมนคอร์ติซอลและเมลาโทนิน

ความเครียด และการนอนหลับ

ความเครียดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้การนอนไม่หลับ ความเครียดที่เกิดขึ้นจากปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น งาน การเงิน หรือความสัมพันธ์ สามารถกระตุ้นการปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลและลดระดับเซโรโทนิน ทำให้การนอนหลับมีคุณภาพลดลง

นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคหรือไม่ ?

การนอนไม่หลับ ถือว่าเป็นโรค เมื่อภาวะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อาการนอนไม่หลับอาจประกอบด้วยการตื่นกลางดึก ตื่นเช้ากว่าปกติ หรือไม่สามารถหลับได้ทั้งคืน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความเครียด ฮอร์โมน สารสื่อประสาทในสมอง หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการนอนที่ไม่ถูกต้อง

การนอนไม่หลับมีผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายอย่างมากมาย ดังนี้

 1. ระบบประสาทและสมอง การนอนไม่หลับทำให้ระบบประสาทไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า การทำงานของสมองลดลง ความจำเสื่อม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาลดลง
 2. ระบบฮอร์โมน การนอนไม่หลับส่งผลกระทบต่อการทำงานของฮอร์โมนในร่างกาย โดยเฉพาะฮอร์โมนคอร์ติซอลและเมลาโทนิน คอร์ติซอล การนอนไม่หลับทำให้ระดับคอร์ติซอลในร่างกายสูงขึ้น คอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียด เมื่อระดับคอร์ติซอลสูงจะทำให้ความดันโลหิตสูง ภูมิคุ้มกันลดลง และเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ ส่วนฮอร์โมนเมลาโทนินมีบทบาทสำคัญในการควบคุมวงจรการนอนหลับ-ตื่น ระดับเมลาโทนินที่ต่ำเกินไปจะทำให้การนอนหลับไม่เต็มที่และทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าในเวลากลางวัน
 3. ต่อมหมวกไตล้า การนอนไม่หลับส่งผลให้ต่อมหมวกไตทำงานหนักขึ้นเพื่อผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอล เพื่อตอบสนองต่อความเครียดที่เพิ่มขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปต่อมหมวกไตจะล้าและไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง ความดันโลหิตต่ำ และภูมิคุ้มกันลดลง
 4. ระบบภูมิคุ้มกัน การนอนไม่หลับทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดี ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายขึ้น
 5. ระบบเมตาบอลิซึม การนอนไม่หลับทำให้ระบบเมตาบอลิซึมทำงานผิดปกติ ส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจเพิ่มขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคนอนไม่หลับ กับระบบฮอร์โมน และผลกระทบในเพศชายและเพศหญิง

การนอนไม่หลับไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับระบบฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถแตกต่างกันไปในเพศชายและเพศหญิง

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคนอนไม่หลับกับระบบฮอร์โมน

ระบบฮอร์โมนในร่างกายมีบทบาทสำคัญในการควบคุมวงจรการนอนหลับ-ตื่น ฮอร์โมนหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 • คอร์ติซอล ฮอร์โมนนี้จะสูงในช่วงเช้าเพื่อตื่นขึ้นมาและลดลงในช่วงเย็นเพื่อเตรียมตัวเข้านอน แต่การนอนไม่หลับทำให้ระดับคอร์ติซอลสูงตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา
 • เมลาโทนิน ฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกง่วง การผลิตเมลาโทนินที่ไม่เพียงพอเนื่องจากการนอนไม่หลับทำให้วงจรการนอนหลับ-ตื่นผิดปกติ

การนอนไม่หลับสามารถส่งผลกระทบที่แตกต่างกันในเพศชาย ดังนี้

 1. ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลง ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมรรถภาพทางเพศ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความหนาแน่นของกระดูก การนอนไม่หลับทำให้ระดับฮอร์โมนนี้ลดลง ส่งผลให้ความต้องการทางเพศลดลง สมรรถภาพทางเพศลดลง และกล้ามเนื้ออ่อนแอ
 2. ความเครียดและภาวะซึมเศร้า การนอนไม่หลับเพิ่มระดับคอร์ติซอล ทำให้เกิดความเครียดและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า ความเครียดที่สูงอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายขึ้น
 3. ปัญหาด้านการทำงานและความจำ การนอนไม่หลับทำให้ความสามารถในการทำงานและการตัดสินใจลดลง ความจำเสื่อมและสมาธิที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

ในเพศหญิง การนอนไม่หลับส่งผลกระทบที่มีความแตกต่างจากเพศชาย ดังนี้

 1. ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนผิดปกติ ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนมีบทบาทสำคัญในการควบคุมวงจรการนอนหลับของเพศหญิง การนอนไม่หลับทำให้ระดับฮอร์โมนเหล่านี้ผิดปกติ ส่งผลให้มีปัญหาการนอนหลับมากขึ้น เช่น การนอนหลับไม่สนิทหรือตื่นกลางดึก
 2. ปัญหาการมีประจำเดือนและภาวะหมดประจำเดือน การนอนไม่หลับสามารถส่งผลให้วงจรการมีประจำเดือนผิดปกติ และในผู้หญิงที่อยู่ในช่วงหมดประจำเดือน การนอนไม่หลับสามารถทำให้อาการร้อนวูบวาบและเหงื่อออกกลางคืนแย่ลง
 3. ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล เพศหญิงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลสูงขึ้นเมื่อมีปัญหาการนอนไม่หลับ ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงต่าง ๆ ของชีวิต เช่น การตั้งครรภ์ การมีประจำเดือน และการหมดประจำเดือน

หากไม่สามารถแก้ไขอาการนอนไม่หลับด้วยตนเองได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ที่ V Precision Clinic มีการตรวจโปรแกรม Sleep Profile Test เป็นการตรวจหาสาเหตุของการนอนไม่หลับที่แท้จริง ด้วยวิธีการตรวจผ่านทางน้ำลาย ไม่ต้องเจาะเลือด ไม่ต้องนอนค้าง และ ไม่ต้องติดเครื่องมือเพื่อทดสอบการนอน เป็นวิธีการที่ช่วยวินิจฉัยอย่างละเอียดถึงปัญหาการนอนไม่หลับ การนอนไม่หลับไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม การดูแลสุขภาพการนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ การเข้าใจถึงสาเหตุและการจัดการปัญหานี้จะช่วยให้เราสามารถนอนหลับได้เต็มที่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ลงทะเบียนทดลองทำโปรแกรมบำบัดด้วยออกซิเจน ราคา 999 บาท

การบำบัดด้วยออกซิเจนความกดอากาศสูง ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ประสาทในสมองที่ควบคุมการนอนหลับ ช่วยลดระดับความเครียด ช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมน   เมลาโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับ ช่วยปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับได้ดียิ่งขึ้น