รับมือกับความเสี่ยงของการเกิดโรค !

รับมือกับความเสี่ยงของการเกิดโรค !

รู้ก่อน…ก็รักษาได้ เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้ว สิ่งสำคัญต่อมาก็คือการจัดการความเสี่ยงต่อโรคนั้นๆ
สิ่งที่ต้องกระทำไปควบคู่กับการจัดการความเสี่ยง คือการรับรู้ความเสี่ยงต่อโรค เป็นการที่ทำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นมากขึ้น
ต้องทำให้เกิดความตระหนักรู้ในอันตรายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น แต่ก็ต้องไม่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกจนเกินไป และต้องทำให้ผู้ที่ได้รับความเสี่ยงนั้นมีความรู้ สามารถดูแลตัวเอง รับมือกับความเสี่ยงนั้นได้
“สุขภาพไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุน”
อย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาแก้เพราะที่ V Precision เราสามารถรู้ปัญหาก่อนได้ค่ะ
.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร. 096-964 6465
ช่องทาง Line: @vprecision
หรือคลิก https://lin.ee/VusBQ8d