หลักสูตรแพทย์เพื่อปวงประชา พปส. รุ่นที่ 1 เยือนวิภาวดี และบริษัทในเครือ สัมผัสนวัตกรรมการแพทย์

หลักสูตรแพทย์เพื่อปวงประชา พปส. รุ่นที่ 1 เยือนวิภาวดี และบริษัทในเครือ สัมผัสนวัตกรรมการแพทย์

โรงพยาบาลวิภาวดี และ บริษัทในเครือ ได้แก่ วีพรีซิชั่น คลินิก และ วีดีไซน์ คลินิก ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากหลักสูตรแพทย์เพื่อปวงประชาสำหรับผู้บริหารระดับสูง พปส. รุ่นที่ 1 ในการศึกษาดูงานพร้อมสัมผัสนวัตกรรมล่าสุดจากศูนย์ต่างๆ ของโรงพยาบาลวิภาวดี เช่น ศูนย์เลสิก ศูนย์ตรวจสุขภาพและชีวอนามัย รวมไปถึงผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานยังได้สัมผัสกับนวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุดที่วีพรีซิชั่น คลินิก และวีดีไซน์ คลินิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือวิภาวดี

โอกาสนี้ยังได้มีการบรรยายโดยผู้บริหารจากเครือโรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อเปิดมุมมองใหม่ และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบริการด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งงานจัดขึ้นวันที่ 6 มีนาคม 67 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 9 โรงพยาบาลวิภาวดี และบริษัทในเครือ