อยากทราบหรือไม่? อายุขัยที่แท้จริงของเราคือเท่าไร

อยากทราบหรือไม่? อายุขัยที่แท้จริงของเราคือเท่าไร

อายุที่แท้จริงของเรา ในความเป็นจริงแล้วอาจไม่ตรงกับที่ปรากฏบนทะเบียนบ้าน แต่เป็นอายุของอวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งเรียกกันว่า “อายุทางชีวภาพ (Biological Age)” คือตัวบ่งชี้ว่าวิถีการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราดีพอสำหรับการมีสุขภาพดีหรือไม่ เราใช้ร่างกายหนักไปหรือไม่ เพื่อนำไปปรับใช้กับการรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง

เราจะทราบอายุทางชีวภาพได้อย่างไร?

หากต้องการทราบอายุของร่างกายที่แท้จริง Epigenetic Test เป็นหนึ่งในวิธีการตรวจอายุทางชีวภาพที่ได้รับการยอมรับ และมีความแม่นยำสูง โดยตัวเลขเหล่านี้จะมีค่ามากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น อาหาร วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ซึ่งในผู้ที่ใช้ร่างกายหักโหม พักผ่อนไม่เพียงพอ สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นประจำจะมีความเสี่ยงสูงในการมีอายุทางชีวภาพมากกว่าอายุตามปีเกิด

การตรวจ Epigenetic คืออะไร?

Epigenetic Test คือการทดสอบสิ่งที่ควบคุมการแสดงออกของ DNA ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากพฤติกรรม โรค หรือแม้กระทั่งความแก่ชรา โดยหากร่างกายมีความเสื่อมโทรมสูง Epigenetic จะเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อ (NCDs) โดยนอกจากจะทราบอายุที่แท้จริงแล้ว การตรวจ Epigenetic ยังสามารถระบุอัตราการเพิ่มขึ้นของอายุทางชีวภาพในแต่ละปีอีกด้วย

หากอายุทางชีวภาพสูงกว่าอายุตามปีเกิดจะส่งผลอย่างไร?

โรคเรื้อรังหลายชนิดมักเกิดขึ้นจากสาเหตุหนึ่ง คือ “ความชรา” ดังนั้นค่าอายุทางชีวภาพที่สูงกว่าอายุตามทะเบียนบ้านจึงหมายถึงการแก่ก่อนวัย ซึ่งจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหล่านั้นมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคมะเร็ง แต่ในทางกลับกัน อายุทางชีวภาพที่ต่ำจึงสื่อถึงร่างกายมีความอ่อนกว่าวัย และห่างไกลจากความผิดปกติต่าง ๆ

หลายคนอาจชะล่าใจว่าอายุยังไม่สูง ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ แต่ในความเป็นจริง อายุที่แท้จริงของท่านอาจกำลังมีค่าที่สูงกว่าอายุตามปีเกิด ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการตรวจอายุทางชีวภาพ ซึ่งการตรวจอายุทางชีวภาพ Epigenetic กับ V Precision Clinic ผลลัพธ์การตรวจที่แม่นยำ และทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำในการดูแลร่างกายอย่างครอบคลุม เพื่อให้กระบวนการควบคุม DNA ทำงานอย่างปกติ ส่งผลต่ออายุทางชีวภาพที่ต่ำลง การชะลอวัย และห่างไกลจากความเสี่ยงในการเกิดโรค

Reference

THE STANDARD. (16 กรกฎาคม 2565). Biological Age รู้หรือไม่อายุร่างกายจริงๆ ของคุณคือกี่ปี?.

https://thestandard.co/podcast/top-to-toe-ep8/