ไขมันในร่างกาย มีทั้งประโยชน์ และ โทษ !

ไขมันในร่างกาย มีทั้งประโยชน์ และ โทษ !

ไขมันเป็นส่วนประกอบของอาหารที่สำคัญกับร่างกาย โดยไขมันมีหลายประเภท แบ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัว และไขมันอิ่มตัว หากรับประทานไขมันในปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคเบาหวานได้ ดังนั้น การเลือกรับประทานไขมันในปริมาณที่เหมาะสม และเลือกประเภทไขมันที่ดี อาจช่วยลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพ
 
 
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการเลือกรับประทานไขมันที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงไขมันที่ให้โทษแล้ว ผู้บริโภคควรเลือกรับประทานอาหารอย่างหลากหลาย เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน รวมทั้งออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลโรค และหากมีโรคประจำตัวก็ควรไปพบแพทย์ก่อนเปลี่ยนวิธีรับประทานอาหารให้เหมาะกับสุขภาพของตน เพื่อป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นตามมา
 
 
“สุขภาพไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุน”
อย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาแก้เพราะที่ V Precision เราสามารถรู้ปัญหาก่อนได้ค่ะ
.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร.  096-964 6465
ช่องทาง Line: @vprecision

หรือคลิก https://lin.ee/VusBQ8d